Särskilt prov i Isaksbo

Plats: Isaksbo
Datum: 2023-11-09
Domare: Stig Ericsson
Provledare: Lisbeth Ericsson
Kontaktperson: Johan Lidgren 072-4670193 som du kontaktar om du vill anmäla dig.

 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter