Styrelsen

Ordförande

Torbjörn Månsson
Holländargatan 40
11359 Stockholm.
072-7326068
torbjoern.maansson@gmail.com
 

Vice  Ordförande

Johan Lidgren
Snövägen 7
691 52 Karlskoga
072-4670193
johan.lidgren@testcenter.se

Ledamot

Jessica Lyhagen
Korresponderande sekreterare
Sammankallande i kommittén för raser utan rasklubb
Porsvägen 6
746 51 Bålsta
070-9104292
jessica@chejltech.se
 

Ledamot

Sammankallande domarkommittén
Adam Dschulnigg
Bandyvägen 20
29 49 Hägersten
070-544 76 96
adam.dschulnigg@gmail.com

Ledamot
 

Webansvarig
Tua Larsson Manelius
Gerognyströmsgatan 25F
644 30 Torshälla
070-851 57 12
lartua@gmail.com
 

Ledamot

Sammankallande i Utställningskommittén 
Karin Ramström
Lagmansgatan 9
24171 Marieholm
070-8189294
karin.ramstrom1@gmail.com
 

Ledamot

Sammankallande i avelskommittén 
Lisbeth Ericsson
Lillsjön12
669 91Deje
070-69 58 300
lisbeth.lillsjon@telia.com

1:e suppleant

Linda Hjalmarsson
Kätterud 307 
65591 Karlstad
070-5707088
frisorlinda79@hotmail.com

2:e suppleant

Sammankallande viltspårskommittén
Mats Ågren 
Ytterocke 212
837 91 Mattmar
0705-869968
mats.agren@qat.se

3:e suppleant

Emilia Gustavsson
Barrvägen 24
983 34 Malmberget
0738132100
emiiliia_93@hotmail.com

Kassör (utom Styrelsen)

Johanna Nilsson
Finkgatan 4
311 68 Slöinge  
073-5450459
johanna1hansson@hotmail.com
 

Jaktprovsansvarig (utom styrelsen)

Marie Nylander,
Vall Smiss 306
621 93 Visby
070-766 18 43 
eirams.mny@gmail.com