Styrelsen

Ordförande

Torbjörn Månsson
Holländargatan 40
11359 Stockholm.
072-7326068
torbjoern.maansson@gmail.com
 

Vice  Ordförande

Nicke Niklasson
Gröndalsvägen 16
38750 Köpingsvik 
070-5816776 
nicke@scubas.se

Ledamot

Jessica Lyhagen
Korresponderande sekreterare
Sammankallande i kommittén för raser utan rasklubb
Porsvägen 6
746 51 Bålsta
070-9104292
jessica@chejltech.se
 

Kassör

Johanna Nilsson
Finkgatan 4
311 68 Slöinge  
073-5450459
johanna1hansson@hotmail.com
 

Ledamot

Johan Lidgren
Snövägen 7
691 52 Karlskoga
072-4670193
johan.lidgren@testcenter.se

Ledamot
 

Viltspårsansvaig
Magnus Löfgren
Vamsta 140 
83498 Brunflo
070-5186902
magnuslofgren1234@outlook.com

Ledamot

Sammankallande i Utställningskommittén 
Karin Ramström
Lagmansgatan 9
24171 Marieholm
070-8189294
karin.ramstrom1@gmail.com
 

1:e suppleant

Linda Hjalmarsson
Kätterud 307 
65591 Karlstad
070-5707088
frisorlinda79@hotmail.com

2:e suppleant

Mats Ågren
Ytterocke 212
837 91 Mattmar
0705-869968
mats.agren@qat.se

3:e suppleant

Webansvarig
Tua Larsson Manelius
Gerognyströmsgatan 25F
644 30 Torshälla
070-851 57 12
lartua@gmail.com
 

Jaktprovsansvarig (utom styrelsen)

Marie Nylander,
Vall Smiss 306
621 93 Visby
0498-26 61 16 eller 070-766 18 43 
eirams.mny@gmail.com