Pudelpointer

Grupp 7 Stående fågelhundar

Historik
Pudelpointern härstammar från Tyskland och genetiskt sett ursprungligen från pudel och pointer. Den har uppstått helt separat från andra stående fågelhundsraser. Även om pudel endast utgjorde ett av de ursprungliga inslagen i pudelpointern har pudelns jaktliga egenskaper bevarats. I kombination med pointerns förträffliga jaktegenskaper i fält, utmärkta väderkorn, snabba vägvinnande sök och fasta stånd, har de givit upphov till en mångsidig, genetiskt sund och brukbar jakthund.

Användningsområde
Den är en strävhårig, mångsidig jakt- och stående fågelhund.

Hälsa
Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Egenskaper / Mentalitet
Rasen är varken skygg eller aggressiv. Den har ett lugnt, behärskat och balanserat temperament med utpräglad jaktinstinkt och får inte visa tecken på viltskygghet eller skotträdsla.

Storlek och utseende
Pudelpointern är en idealiskt sett byggd hund, lik en tyngre pointer. Mankhöjd för hanar är 60-68 cm och tikar 55-63 cm. Färgen är leverbrun, färg som vissna löv, eller svart med små vita tecken.

Pälsvård
Den sträva pälsen skall täcka hela kroppen, men inte vara för lång. Täckhåret är hårt och underullen är tjock för att ge pälsen bästa möjliga skydd mot väderlek och skador. Pälsen är lättskött.

Övrigt
Rasen är relativt ovanlig i Sverige.

Länkar

  • Rasklubb

Dokument för nedladdning