OM SKF

SKF grundades av Svenska Kennelklubben och representanter för raserna Breton, Spinone och Weimaraner.
SKF verkar sedan 1996-01-01
SKF organiserar huvuddelen av de kontinentala stående fågelhundsraserna
SKF verkar för att, inom ramen för SKK:s mål, tillvarata de olika rasernas specifika egenskaper
SKF strävar efter att raserna företräds av ”sina egna” rasrepresentanter
SKF verkar främst genom rasklubbar i de numerärt stora raserna och genom rasrepresentanter i de mindre
Medlemskap i SKF löses  genom någon av våra rasklubbar.

Om verksamheten
Jaktprov

Jaktproven arrangeras av SKF men genomförs i huvudsak av rasklubbarna över hela landet.
Är öppet för alla SKF:s raser oavsett vilken rasklubb som genomför provet, undantaget en årlig rasmönstring per rasklubb
Hundarna bedöms efter rasspecifika jaktprovsregler som stående fågelhundar Hittills finns jaktprovsregler för Breton/Epagneul Français, Bracco Italiano/Spinone, Drentsche Patrijshond, Gammel Dansk Hönsehund, Griffon Dàrret À Poil Dur/Korthals, Stabyhoun och Weimaraner
Utställning:
SKF strävan är att genomföra 1 – 2 utställningar årligen, med så rättvis geografisk spridning som möjligt. I övrigt hänvisar SKF till SKK:s länsklubbars breda utbud.

Utgivningsbevis
 

Utgivningsbevis för databasen är utfärdat 2020-07-07 och gäller i 10 år-
Ansvarig utgivare är klubbens ordförande för närvarande Torbjörn Månsson.