OM SKF

SKF grundades av Svenska Kennelklubben och representanter för raserna Breton, Spinone och Weimaraner.
SKF verkar sedan 1996.
SKF organiserar huvuddelen av de kontinentala stående fågelhundsraserna.
SKF verkar för att, inom ramen för SKK:s mål, tillvarata de olika rasernas specifika egenskaper
SKF strävar efter att raserna företräds av ”sina egna” rasrepresentanter
SKF verkar främst genom rasklubbar i de numerärt stora raserna och genom rasrepresentanter i de mindre
Medlemskap i SKF löses  genom någon av våra rasklubbar.
 

Om verksamheten

Jaktprov

Jaktproven arrangeras av SKF men genomförs i huvudsak av rasklubbarna över hela landet.
Är öppet för alla SKF:s raser oavsett vilken rasklubb som genomför provet, undantaget en årlig rasmönstring per rasklubb
Hundarna bedöms efter rasspecifika jaktprovsregler som stående fågelhundar Hittills finns jaktprovsregler för Breton/Epagneul Français, Bracco Italiano/Spinone, Drentsche Patrijshond, Gammel Dansk Hönsehund, Griffon Dàrret À Poil Dur/Korthals, Stabyhoun och Weimaraner
 

Utställning

SKF strävan är att genomföra 1 – 2 utställningar årligen, med så rättvis geografisk spridning som möjligt. I övrigt hänvisar SKF till SKK:s länsklubbars breda utbud.