Stabijhoun

Grupp 7 Stående fågelhundar

Historik
Den nederländska rasen stabijhoun hör till den ”familj” stående och stötande fågelhundar som sedan många hundra år förekommit i Europa. Dessa kan sägas ligga mellan setter och spaniel tillstorlek och typ. Många av raserna blev dock inte erkända förrän först efter andra världskrigets slut. Stabijhoun var med på jakt och skulle kunna simma över kanalerna för att hämta den skjutna fågeln på andra sidan. Den skulle även finna hårvilt och även apportera detta. Rasen användes till mullvadsfångare och till andra skadedjur.

Användningsområde
Rasen ska kunna arbeta både före och efter skott. Den har en god viltfinnarförmåga och är envis i sitt arbete. Den ska stå för såväl hårvilt som fågel, resa det på kommando från föraren och därefter apportera. I vattnet arbetar den lugnt och metodiskt, samt har ett mjukt och bra apporteringsgrepp.

Hälsa
Höftledsdysplasi (HD) finns hos cirka 20% av de individer som röntgats. Trots sin ringa tyngd och storlek förekommer även armbågsledsdysplasi (ED). Rasklubben SvSK förordar därför röntgen av bägge ledproblem. Epilepsi förekommer i relativ liten skala. Enstaka fall av hjärtsjukdomen Persisterande Ductus Arteriosus (PDA) likaså.

Egenskaper / Mentalitet
Stabijhoun är samarbetsvillig, social, observant/vaksam, nyfiken och envis. Skottberördhet har ökat, liksom ljudkänslighet överhuvudtaget. Då rasen är livlig reagerar den snabbt, vilket ökar behovet av att få en uppgift. Den behöver en ledare som har tålamod, är konsekvent och fostrar med en vänlig hand. Givetvis förekommer individuella skillnader hos rasen, men den skall nog inte rekommenderas som en nybörjares hund.

Storlek och utseende
Det är en medelstor hund med kraftig harmonisk byggnad. Den får varken vara för spenslig eller för kraftigt byggd. Huvud och uttryck ska vara ädelt. Färgen är svart, leverbrun eller orange med vita tecken. Fläckar och skimmelteckningar i det vita är vanligt. Mankhöjd för hanar är 50-53 cm och tikar 48-50 cm. Vikt för hanar är 22-27 kg och tikar 18-23 kg.

Pälsvård
Pälsen är lättskött och behöver inte trimmas eller klippas. Dock rasen fäller rejält 1-2 gånger om året då daglig kamning och borstning underlättar. Behöver inte badas ofta, då all schamponering förstör pälsen

Övrigt
Stabijhoun är en vänlig, social hund som har lätt att komma överens med hundar och människor. Den kan visa sig något reserverad emot främlingar, vilken egenskap var tydligare förr – som ren gårdshund. Däremot aldrig aggressiv, utan visar snart glädje, när den lärt känna människan. En rätt tränad hund är en förutsättning för att få en allroundjakthund och arbetande hund som den är.

Länkar

Dokument för nedladdning