loading...

Välkomna till SKF
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar

Nyheter

2020 > 12

2020 var ett väldigt annorlunda år med Covid som satte sin prägel på mycket.  Året var egentligen laddat med ett väldigt fullt program som förutom aktiviteterna i vårt gemensamma jaktprovskalendarium även skulle bjuda på 6 utställningar, ett kurs- eller aktivitetsprogram med fältträning, träning i eftersöksgrenar, viltspårskurs och fullbruksträningar.  Covid-19 satte käppar i hjulen ordentligt. Men vi hade kanske tur att vi lyckades genomföra en stor del av vår verksamhet trots allt, även om större arrangemang som utställningar inte har gått att genomföra under stor del av året. I stället för utställningar, hann vi med att arrangera en exteriörbedömning innan också denna möjlighet försvann. 

Nya regler och riktlinjer ändras i takt med pandemins utveckling och vi måste följa vad myndigheter och SKKs beslutar för all vår verksamhet med väldigt kort varsel. Det tycker jag att vi lyckats bra med och en stor eloge till alla arrangerande klubbar, och provledare eller andra funktionärer, som gjort de arrangemang som genomförts så Covidsäkra som det går. Låt oss fortsätta att vara riktigt försiktiga så länge som det krävs för att hålla varandra friska.

I början av året som gick slutförde vi en första provledareutbildning i SKFs regi, i form av en e-utbildning, med gott resultat. Vi fick 18 nya provledare godkända och just nu pågår en ny kurs med 17 anmälda, flera är redan i gång och en har faktiskt redan hunnit bli klar. 
Vi håller också på att utbilda fler jaktprovsdomare och 3 nya auktoriseringar har vi kunnat gratulera till under året som gått. 
Inom SKFs rasklubbar har två rasspecifika avelstrategier (RAS) uppdaterats under året, för Spinone och Bracco. Arbetet med att uppdatera RAS för Breton och Drent pågår i respektive rasklubb just nu. 
Regelrevideringsprocessen för våra Utställnings- och Championatregler har pågått under sommaren och hösten. Dessa regler revideras bara en gång vart 5:e år så det har varit viktigt att detta arbete görs ordentligt tillsammans med rasklubbarna och rasrepresentanterna. Inom SKF är detta nu genomfört och vårt förslag har skickats till SKK för beslut.  

De största förändringarna vi föreslår, eller ansöker om, är att ett Svenskt Fullbrukschampionat, SE FBCh, införs för samtliga SKFs raser och för Stabijhoun kompletteras utställningschampionaten med ett Svenskt Utställningschampion enbart utställning, SE U(u)Ch. 
Regelförändringarna i Utställnings- och Championatregelverket börjar gälla först vid årsskiftet 2021/22 så beslutsgången är lång.  Under 2022 börjar även nya jaktprovsregler gälla så nu börjar processen med att revidera och komplettera även dessa, exempelvis med regler för fullbruksprov. 
Vi ser fram emot ett bättre 2021, vilket är också är året då SKFs firar 25 års jubileum. Vårkalendariet finns nu publicerat här på hemsidan, vi hoppas att vi kan ha möjlighet att genomföra dessa prov. 
Årsmötet kommer att ske på distans i maj men exakt datum är inte ännu fastställt då de digitala årsmötena administreras av SKK som ännu har bekräftat våra datum.   
Så mer information om arrangemangen nästa år kommer när vi har mer insyn i vad som kommer att kunna genomföras och när. Så till dess vi kan berätta mer kan jag bara passa på att önska ….
… God Jul, Gott Slut och framför allt ett Gott, förhoppningsvis mer normalt, Nytt År!
Torbjörn 
Ordförande SKF

Läs hela inlägget »