loading...

Välkomna till SKF
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar

Nyheter

2024

Resultat SKFs utställning i Borås 30/6 2024

Antal anm hundar:14 st
Domare: Benny Blidh v Schedvin

BIS-VALP
1:a – Weimaraner, Kh, 6–9 mån: Loyal Silvers Hurricane, äg Hilma Edin, Hjo.

BIS-VETERAN
1:a – Weimaraner, Kh: C.I.E. NO V-16 SE JV-15 Mimmtrix Agnieszka Af Susan, äg
Mimmi Eriksson, Moholm.

BIS
1:a – Weimaraner, Kh: C.I.E. J SE VCH NO V-23 NORD V-23 NO V-22 My Loyal Friend
And Grey Excellium's, äg Spångberg Jeanette, Karlstad.

2:a - Slovensky Hrubosrsty Stavac (Ohar): Flora Classic Dreams Danibull, äg Ryberg
Pernilla, Grästorp.

3:a - Bracco Italiano: J SE VCH Silver Hunt's Contessa, äg Andreasson Billström
Rebecca, Gråbo.

4:a - Breton: Eirams Haki Tri, äg Andrén Jerker, Torup.


 

Läs hela inlägget »


Specialklubb för stående fågelhundar (SKF) och dess ingående rasklubbar, SWeiK, GDH, SBnK, SvSK, SDPK och SRBS, har under vissa förutsättningar fått tillstånd av Svenska Kennelklubben (SKK) att genomföra tränings- och provverksamhet (i eftersöksgrenarna) under hundförbudstiden 1 mars - 20 augusti. Detta tillstånd baseras på beslut från respektive Länsstyrelse och innebär att 
SKF och dess rasklubbar får tillstånd att under tiden 1 mars t.o.m. 20 augusti, släppa hundar vid apporteringsträning och eftersöksträning samt eftersöksprov, vid arrangemang i respektive klubbs regi, i samtliga län i Sverige.

Tillståndet gäller t.o.m. 20 aug 2024, under förutsättning att nedanstående villkor uppfylls.
1  Tränings- och provtillfällena ska vara planerade och godkända av respektive rasklubb (eller SKF) och ha en ansvarig på plats från respektive klubb.

2. Prov och träning ska i första hand förläggas till en tidpunkt som minimerar risken för störning under den mest intensiva föryngringsperioden.

3. Berörd markägare och jakträttsinnehavare ska ge tillstånd till verksamheten innan den påbörjas.

4. Berörd Polismyndighet ska underrättas via telefon eller mail om när och var dessa tränings- och provtillfällen genomförs. Emailaddresser till polisens registratorer finns nedan. 

5. Tillstånden från SKK till SKF och dess rasklubbar och respektive Länsstyrelse skall medföras vid varje aktivitet (utskrivna). 

Värt att notera att länsstyrelsernas beslut om dispens enbart gäller av aktiviteter i klubbarnas regi, inte för egen träning som medlem i en av våra klubbar. Man kan alltså inte hävda att man som enskild medlem har dispens för egen träning. SKF har heller ingen möjlighet att utfärda dispens för verksamhet som inte är en klubbaktivitet.

Vill du arrangera en aktivitet i en klubbs regi, ta kontakt med respektive klubb direkt så att klubben godkänner aktiviteten. Klubben behöver få dokumenterat i en anmälan 
-       Vem som är ansvarig, namn och kontaktuppgifter 
-       Datum och tid för träningen eller aktiviteten
-       Plats, dvs ort och län
-       Antal deltagare

Kontaktuppgifter till respektive polismyndighet finns här:

Polisregion            Emailaddress                                 Avser verksamhet i följande län
Bergslagen            registrator.bergslagen@polisen.se Dalarna, Värmland, Örebro
Mitt                         registrator.mitt@polisen.se              Gävleborg, Uppsala, Västmanland
Nord                       registrator.nord@polisen.se             Jämtland, Norrbotten, Västerbotten,   Västernorrland
Stockholm            registrator.stockholm@polisen.se  Stockholm, Gotland
Syd                          registrator.syd@polisen.se               Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne
Väst                         registrator.vast@polisen.se              Halland, Västra Götaland
Öst                          registrator.ost@polisen.se                Jönköping, Södermanland, Östergötland
 
Länk till SKFs tillstånd från SKK finns här.
Länkar till länsstyrelsernas tillstånd finns här.

Läs hela inlägget »


Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar  
inbjuder till   
officiell utställning   
  
den 30 juni 2024
på Ryda sportfält, Borås  
 (samarrangemang med Södra Älvsborgs KK)  
  
Domare: Benny Blidh Vom Schedvin  
  
Anmälningsavgifter:   
junior-, unghund-, öppen-, bruks/jakt- och championklass - 350 SEK, valp- och veteranklass - 250 SEK till pg 606 67 70 - 6, SKF  
IBAN SE87 9500 0099 6026 6066 7706,   
BIC/SWIFT NDAESESS  
   
Sista anmälningsdag 14 juni 2024
på SKK’s nedladdningsbara blankett,
 se hemsidan: www.specialklubb-skf.se
 som skickas via e-post på utstallning.skf@gmail.com  
  
Anmälan skall innehålla kompletta härstamnings- och ägaruppgifter.  Utlandsägda hundar skall bifoga kopia av stamtavlan och ev WCC.  
  
Upplysningar:  
Karin Ramström, tel: 070-818 92 94, e-post: karin.ramstrom1@gmail.com
Yvonne Hansén, tel: 070-558 46 00, e-post: nuitstaxar@hotmail.com  
  
  
Väl mött i Borås!  

Läs hela inlägget »


Plats: SKK Sollentuna,
Hybrid möte. (Teams)
 
Anmälan till: 
sekreterare@specialklubb-skf.se
Senast den 7 maj-2024
Länk till mötet skickas 8 maj-2024
 
I anmälan skriver du:
Ditt namn, om du deltar via länk eller på plats.
Vill du ha en länk skickad anger du den mailadress du vill ha den till. Den som deltar via länk behöver  ha tillgång till Teams. Finns att ladda ner gratis.
 
Alla underlag kommer att publiceras på hemsidan en vecka innan årsmötet.

  
Välkomna
Styrelsen

Årmötesdokumentation

Läs hela inlägget »Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar inbjuder till officiell utställning
den 19 maj 2024 på Bringåsen, Östersund (samarrangemang med specialklubbarna)

Domare: Lars Widén

Anmälningsavgifter:
junior-, unghund-, öppen-, bruks/jakt- och championklass - 350 SEK, valp- och veteranklass - 250 SEK
till  Specialklubbarna: Pg: 93 85 96 – 4

Sista anmälningsdag 29 april 2024 på SKK’s nedladdningsbara blankett,
se hemsidan: www.specialklubb-skf.se som skickas via e-post på utstallning.skf@gmail.com

Anmälan skall innehålla kompletta härstamnings- och ägaruppgifter. Utlandsägda hundar skall bifoga kopia av stamtavlan och ev WCC.

Upplysningar:
Karin Ramström, tel: 070-818 92 94, e-post: karin.ramstrom1@gmail.com
Yvonne Hansén, tel: 070-558 46 00, e-post: nuitstaxar@hotmail.com
 

Väl mött i Östersund

Läs hela inlägget »

Arrangemangen går av stapeln i Pinczow, Polen 4-11 april:

4-7 april pågår Europacupen
8-11 april pågår VM för korthårig vorsteh och breton

Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar (SKF) och Svenska Vorstehklubben samarbetar runt detta arrangemang. Vår förhoppning är att vi ska kunna ställa upp med ett lag vid de olika arrangemangen.
Laget ska bestå av 2-4 ekipage, inkl 1-2 reserver.
Uttagning arrangeras i Skåne 10 mars. I värsta fall om vädret ställer till det för oss 10 mars har vi fram till 25 mars på oss att ta ut lagen. Uttagningen görs av Peter Nilsson och Patrik Sjöström
Anmälan till uttagning skickas till Susanne Legneskog, slegneskog@gmail.com. Sista anmälningsdag är 25 februari
Avgift: 500 kr betalas på plats vid uttagningen

Sista anmälningsdag för deltagande vid i VM och Europacup är den 25 mars. Blir din hund uttagen måste du vara beredd att åka till Polen. Det ekipage som blir uttaget är det som måste komma till start. Dvs byte av förare mellan uttagning och arrangemang medges inte. Du som planerar att delta uppmanas redan nu se till att din hund är vaccinerad och har EU-pass.
För att delta i uttagningen ska föraren vara medlem i respektive specialklubb, dvs antingen SVK eller SKF.
Lagledare: om inget annat beslutas, är  Adam Dschulnigg, Sveriges FCI-representant för kontinentala stående fågelhundar.

Väl mött önskar vi

SKF samt SVK

Läs hela inlägget »