loading...

Välkomna till SKF
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar

Nyheter

2020 > 07 
SKF har från SKK fått fler förklaringar angående de rekommendationer som SKK utfärdat med anledning av den rådande situationen. SKKs uttalande är rekommendationer och inte förbud. Ytterst handlar det om ett personligt ansvar från alla att göra kloka val och ta sitt samhällsansvar utifrån det smittspridningsläge som råder. 
SKK ger SKF också möjlighet att utfärda rekommendationer som är mer i detalj anpassade för den verksamhet som bedrivs inom SKF. 
SKF rekommenderar därför följande: 
• Rådande regler och rekommendationen från våra myndigheter ska alltid följas, dvs verksamheten kan behöva anpassas med kort varsel till nya direktiv öven om SKK och SKF inte hunnit ändra sina rekommendationer 
• Max 50 deltagare på alla aktiviteter som vi genomför och vi strävar efter att hålla antalet deltagare nere (exempelvis genom att begränsa åskådare, etc.) 
• Verksamheten ska genomföras utomhus i möjligaste mån och vi är noga med att hålla social distans, och ber våra deltagare tar med handsprit för att kunna hålla god handhygien. 
• Det är önskvärt att alla aktiviteter har en så regional karaktär som möjligt. Deltagare från andra delar av landet måste själva ta ett mycket stort personligt ansvar för att inte bidra till smittspridning. Gemensamma/kollektiva resor bör så mycket som möjligt undvikas. 
• Personer som tillhör riskgrupper bör undvika att delta i aktiviteter som medför ökad risk – ta inga risker. 
• Inga personer med symptom (snuva, sjukdomskänsla, halsont, feber, ledvärk, hosta) får delta vid jaktprov/träning/annan aktivitet. 

• Om du de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon bekräftat smittad, får du inte närvara vid våra aktiviteter – måste respekteras. 

• Person som börjar uppvisa symptom under prov/träning måste omedelbart avlägsna sig från platsen/gruppen – meddela domare/provledning att du måste avbryta aktiviteten. 
• Det är ett personligt ansvar för var och en att följa myndighets rekommendation. 
• Alla deltagare på vår aktiviteter ska informeras om vad som gäller innan aktiviteten börjar, via klubbarnas hemsidor, i PM och av provledare på plats. 

/tm 

Denna PM finns också som pdf-fil att ladda ned

Läs hela inlägget »
VM för stående fågelhundar och S:t Hubert skulle i år ha genomförts i Rumänien i oktober. Föga förvånande är årets VM inställt. Tidigare i våras blev även EuropaCup som skulle genomförts i Croatien inställt.

Marie Nylander, Sveriges delegat i FCI Committe for Continental Pointers
Läs hela inlägget »