loading...

Välkomna till SKF
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar

Nyheter

2024 > 05


Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar  
inbjuder till   
officiell utställning   
  
den 30 juni 2024
på Ryda sportfält, Borås  
 (samarrangemang med Södra Älvsborgs KK)  
  
Domare: Benny Blidh Vom Schedvin  
  
Anmälningsavgifter:   
junior-, unghund-, öppen-, bruks/jakt- och championklass - 350 SEK, valp- och veteranklass - 250 SEK till pg 606 67 70 - 6, SKF  
IBAN SE87 9500 0099 6026 6066 7706,   
BIC/SWIFT NDAESESS  
   
Sista anmälningsdag 14 juni 2024
på SKK’s nedladdningsbara blankett,
 se hemsidan: www.specialklubb-skf.se
 som skickas via e-post på utstallning.skf@gmail.com  
  
Anmälan skall innehålla kompletta härstamnings- och ägaruppgifter.  Utlandsägda hundar skall bifoga kopia av stamtavlan och ev WCC.  
  
Upplysningar:  
Karin Ramström, tel: 070-818 92 94, e-post: karin.ramstrom1@gmail.com
Yvonne Hansén, tel: 070-558 46 00, e-post: nuitstaxar@hotmail.com  
  
  
Väl mött i Borås!  

Läs hela inlägget »