loading...

Välkomna till SKF
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar

Nyheter

2020

2020 var ett väldigt annorlunda år med Covid som satte sin prägel på mycket.  Året var egentligen laddat med ett väldigt fullt program som förutom aktiviteterna i vårt gemensamma jaktprovskalendarium även skulle bjuda på 6 utställningar, ett kurs- eller aktivitetsprogram med fältträning, träning i eftersöksgrenar, viltspårskurs och fullbruksträningar.  Covid-19 satte käppar i hjulen ordentligt. Men vi hade kanske tur att vi lyckades genomföra en stor del av vår verksamhet trots allt, även om större arrangemang som utställningar inte har gått att genomföra under stor del av året. I stället för utställningar, hann vi med att arrangera en exteriörbedömning innan också denna möjlighet försvann. 

Nya regler och riktlinjer ändras i takt med pandemins utveckling och vi måste följa vad myndigheter och SKKs beslutar för all vår verksamhet med väldigt kort varsel. Det tycker jag att vi lyckats bra med och en stor eloge till alla arrangerande klubbar, och provledare eller andra funktionärer, som gjort de arrangemang som genomförts så Covidsäkra som det går. Låt oss fortsätta att vara riktigt försiktiga så länge som det krävs för att hålla varandra friska.

I början av året som gick slutförde vi en första provledareutbildning i SKFs regi, i form av en e-utbildning, med gott resultat. Vi fick 18 nya provledare godkända och just nu pågår en ny kurs med 17 anmälda, flera är redan i gång och en har faktiskt redan hunnit bli klar. 
Vi håller också på att utbilda fler jaktprovsdomare och 3 nya auktoriseringar har vi kunnat gratulera till under året som gått. 
Inom SKFs rasklubbar har två rasspecifika avelstrategier (RAS) uppdaterats under året, för Spinone och Bracco. Arbetet med att uppdatera RAS för Breton och Drent pågår i respektive rasklubb just nu. 
Regelrevideringsprocessen för våra Utställnings- och Championatregler har pågått under sommaren och hösten. Dessa regler revideras bara en gång vart 5:e år så det har varit viktigt att detta arbete görs ordentligt tillsammans med rasklubbarna och rasrepresentanterna. Inom SKF är detta nu genomfört och vårt förslag har skickats till SKK för beslut.  

De största förändringarna vi föreslår, eller ansöker om, är att ett Svenskt Fullbrukschampionat, SE FBCh, införs för samtliga SKFs raser och för Stabijhoun kompletteras utställningschampionaten med ett Svenskt Utställningschampion enbart utställning, SE U(u)Ch. 
Regelförändringarna i Utställnings- och Championatregelverket börjar gälla först vid årsskiftet 2021/22 så beslutsgången är lång.  Under 2022 börjar även nya jaktprovsregler gälla så nu börjar processen med att revidera och komplettera även dessa, exempelvis med regler för fullbruksprov. 
Vi ser fram emot ett bättre 2021, vilket är också är året då SKFs firar 25 års jubileum. Vårkalendariet finns nu publicerat här på hemsidan, vi hoppas att vi kan ha möjlighet att genomföra dessa prov. 
Årsmötet kommer att ske på distans i maj men exakt datum är inte ännu fastställt då de digitala årsmötena administreras av SKK som ännu har bekräftat våra datum.   
Så mer information om arrangemangen nästa år kommer när vi har mer insyn i vad som kommer att kunna genomföras och när. Så till dess vi kan berätta mer kan jag bara passa på att önska ….
… God Jul, Gott Slut och framför allt ett Gott, förhoppningsvis mer normalt, Nytt År!
Torbjörn 
Ordförande SKF

Läs hela inlägget »

Vi i utställningskommittén har lagt in ett formulär för att underlätta er ansökan. Du hittar formuläret och datum för ansökan här!

Läs hela inlägget »

All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in från den 24 november till den 31 januari. I antalet åtta personer ska även funktionärer räknas in.
Statsministern har aviserat en skärpning av förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare, att gälla från tisdagen den 24 november 2020. Utgångspunkten är att den föreslagna begräsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Om situationen inte förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över jul och nyår.
Smittspridningen har ökat kraftigt
Förslaget motiveras med att smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt under hösten och nu är läget i Sverige mycket allvarligt. Förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit och är fortfarande ett viktigt verktyg för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19. Möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska därför begränsas ytterligare.
Hur påverkar det SKK-organisationen?
Det här innebär att all verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in från den 24 november till den 31 december 2020. I antalet åtta personer ska även funktionärer räknas in.

Läs hela inlägget »

SKKs Centralstyrelses (CS) presidium gör var 14:e dag en utvärdering av SKKs Covid-19 rekommendationer CS oro för pandemin är fortsatt väldigt stor utifrån den ökning av smittspridningen som nu finns i Sverige. Därför vill CS påminna alla om de grundläggande åtgärderna för att förhindra smittspridning som gäller alla personer vid alla tillfällen. Det innebär framför allt att ingen person med något symtom som kan kopplas till Covid-19 ska närvara vid någon verksamhet. Detta gäller även om du bara känner dig lite förkyld. Avstånd ska alltid hållas mellan deltagande personer och att god handhygien ska hållas. CS har även beslutat att anpassa SKKs rekommendationer gällande riskgrupper till de nya allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har utfärdat. Det innebär att inga ytterligare restriktioner ska gälla personer ur riskgrupp än de som gäller samtliga personer i Sverige. Uppdaterad information om detta kommer att publiceras på skk.se under måndagen.
Svenska Kennelklubben
Ulf Uddman

Läs hela inlägget »

Vi har lagt in fältträning på Tubbetorp vid två tillfällen. För mer information klicka här!

Läs hela inlägget »

"På förekommen anledning kommer här ett förtydligande gällande den exteriörbedömning som nu är möjlig för klubbar att erbjuda hundägare. På en exteriörbedömning får hunden en kvalitetsbedömning, däremot sker ingen konkurrensbedömning. Ck är ett kvalitetspris som kan delas ut på exteriörbedömning. 
De raser som har Ck utdelade i jaktkonkurrensklass som utställningsmerit för svenska utställningschampionat, SE UCh, kan alltså inte tillgodoräkna sig ett Ck utdelat på exteriörbedömning för championatet, eftersom det inte utdelats i jaktkonkurrensklass."

Läs hela inlägget »

Vi bjuder in Grupp 7 hundar till en exteriörbedömning där hunden erhåller ett kvalitetspris som registreras hos SKK.
Bristen på utställningar har inneburit en del praktiska konsekvenser för en del hundägare och uppfödare. För att möta det behovet har SKKs Utställningskommitté beslutat att klubbar ska kunna erbjuda enskilda hundägare en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris och en skriven kritik.
Hunden kan erhålla: Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot be judged, och Ck kan delas ut.
Resultatet registreras i hunddata och berättigar bland annat till den lägre avgiften vid valpregistrering, gäller som slutlig inmätning för hundar över 15 månader, och som utställningsmerit för championat i annan disciplin.
Hund ska vara lägst 9 månader och uppfylla kraven på registrering som framgår av utställningsreglernas punkt 17 för få att delta på exteriörbedömningen.
ID-kontroll utförs på alla anmälda hundar.
Plats: Göteborgs Hundarena, Topphallen Åskvädersgatan 1 41834 GÖTEBORG
Datum: 22 oktober. Bedömningen kommer att ske dagtid.
Domare: Benny Blidh von Schedvin
Sista anmälningsdag: 19 oktober
Avgift: 500 kr
Frågor: Kontakta Tina på tina@kungligahundar.se el. 0732-317449
Anmälan är bindande och medlemskap i SKK/Rasklubb krävs för att delta.
Vi förbehåller oss rätten att stänga anmälan då vi uppnått maxantal och vi kommer följa FHM och SKKs restriktioner som gäller angående Covid19. Efter att sista anmälan har varit sätter vi ihop ett tidsschema som skickas ut till er mail. 
Varmt välkomna!
Du hittar anmälan här!

Läs hela inlägget »

I Augusti auktoriserades 3 nya domare inom SKF.
Stig Ericsson (fältdomare sedan 2019) och Kadi Harjak på eftersöksgrenar samt Paul Lundblad på fält. 
Stort grattis!

Läs hela inlägget »

Vi börjar så smått dra igång lite aktiviteter på SKF igen. Det ligger en viltspårskurs ute som går av stapeln den 7/11 och fler aktiviteter planeras. För mer information om våra aktiviteter klicka här!

Läs hela inlägget »

Weimaranerklubben har utökat sina prov på Gotland 9, 10 och 11 oktober med ytterligare ett parti alla tre dagarna, således två partier per dag! Det finns plats kvar så skynda dig!  Den som åker till Gtland får också rabatt på färjebiljetten!

Läs hela inlägget »

Nu går det att anmäla till vår utställning i Kiruna den 21/11. Sista anmälningsdag 9/11.
För att komma direkt till anmälan klicka här!

Läs hela inlägget »

Nya rutiner för röntgen av leder
Nu lanserar SKK en ny tjänst för dig som ska röntga din hunds höfter eller armbågar. Tjänsten kallas kort och gott SKK röntgenavläsning och innebär att du som hundägare betalar för avläsning och registrering av resultaten innan du bokar tid hos din veterinär.
Tidigare har den som röntgat sin hund betalat för såväl själva undersökningen som SKKs avläsning och registrering på veterinärkliniken. SKK har sedan fakturerat kliniken för avläsningen. I den nya e-tjänsten SKK röntgenavläsning kommer hundägaren istället att betala för avläsningen i förväg direkt till SKK. Hundägaren fyller i alla uppgifter om hunden och godkänner att resultaten får publiceras på skk.se med hjälp av bank-ID. Avläsningsavgiften betalas direkt med kontokort och gäller ett år. När du sedan bokar tid hos din veterinär finns alla uppgifter redan i systemet och både du och veterinären slipper hantera några papper. Själva undersökningen betalar du på veterinärkliniken precis som tidigare.
SKK röntgenavläsning införs successivt över landet.

Den nya tjänsten SKK röntgenavläsning har redan testkörts på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala under sommaren och under augusti kommer ytterligare några medelstora kliniker att testköra systemet. Därefter införs de nya rutinerna på klinikerna enligt följande:
Vecka 37–38 i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg
Vecka 39-40 i Dalarna, Värmland, Västmanland, Örebro, Uppsala, Södermanland och Stockholm
Vecka 41–42 i Västra Götaland, Östergötland, Jönköping, Halland. Kronoberg, Kalmar, Skåne, Blekinge och Gotland

Det här innebär att du som planerat att röntga din hund från vecka 37 och bor i Norrland kan beställa din röntgenavläsning redan nu. Det är dock viktigt att du först kontrollerar med din veterinärklinik att de kommer att ansluta sig till systemet enligt plan. Observera att tidplanen ovan är preliminär och att införande i Svealand och Götaland kan komma att skjutas framåt om problem i systemet skulle uppstå.
Resultatet via mejl
När röntgenbilderna är bedömda av SKKs avläsare skickas resultatet till dig som hundägare via mejl och publiceras på SKK Hunddata och SKK Avelsdata. Du skriver själv ut din hunds röntgencertifikat, som nu fått ett nytt utseende.

Beställ röntgenavläsning!
 

Läs hela inlägget » 
SKF har från SKK fått fler förklaringar angående de rekommendationer som SKK utfärdat med anledning av den rådande situationen. SKKs uttalande är rekommendationer och inte förbud. Ytterst handlar det om ett personligt ansvar från alla att göra kloka val och ta sitt samhällsansvar utifrån det smittspridningsläge som råder. 
SKK ger SKF också möjlighet att utfärda rekommendationer som är mer i detalj anpassade för den verksamhet som bedrivs inom SKF. 
SKF rekommenderar därför följande: 
• Rådande regler och rekommendationen från våra myndigheter ska alltid följas, dvs verksamheten kan behöva anpassas med kort varsel till nya direktiv öven om SKK och SKF inte hunnit ändra sina rekommendationer 
• Max 50 deltagare på alla aktiviteter som vi genomför och vi strävar efter att hålla antalet deltagare nere (exempelvis genom att begränsa åskådare, etc.) 
• Verksamheten ska genomföras utomhus i möjligaste mån och vi är noga med att hålla social distans, och ber våra deltagare tar med handsprit för att kunna hålla god handhygien. 
• Det är önskvärt att alla aktiviteter har en så regional karaktär som möjligt. Deltagare från andra delar av landet måste själva ta ett mycket stort personligt ansvar för att inte bidra till smittspridning. Gemensamma/kollektiva resor bör så mycket som möjligt undvikas. 
• Personer som tillhör riskgrupper bör undvika att delta i aktiviteter som medför ökad risk – ta inga risker. 
• Inga personer med symptom (snuva, sjukdomskänsla, halsont, feber, ledvärk, hosta) får delta vid jaktprov/träning/annan aktivitet. 

• Om du de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon bekräftat smittad, får du inte närvara vid våra aktiviteter – måste respekteras. 

• Person som börjar uppvisa symptom under prov/träning måste omedelbart avlägsna sig från platsen/gruppen – meddela domare/provledning att du måste avbryta aktiviteten. 
• Det är ett personligt ansvar för var och en att följa myndighets rekommendation. 
• Alla deltagare på vår aktiviteter ska informeras om vad som gäller innan aktiviteten börjar, via klubbarnas hemsidor, i PM och av provledare på plats. 

/tm 

Denna PM finns också som pdf-fil att ladda ned

Läs hela inlägget »
VM för stående fågelhundar och S:t Hubert skulle i år ha genomförts i Rumänien i oktober. Föga förvånande är årets VM inställt. Tidigare i våras blev även EuropaCup som skulle genomförts i Croatien inställt.

Marie Nylander, Sveriges delegat i FCI Committe for Continental Pointers
Läs hela inlägget »

Inställd klubbverksamhet – till och med 31 maj
SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. Det gäller även företag och organisationer som har avtal med SKK eller en SKK-ansluten klubb om att arrangera prov, tävlingar eller beskrivningar. Det gäller från 27 mars till 31 maj 2020.
Enda undantaget är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats och där de närvarande personerna inte har rest dit från en annan del av landet eller utlandet.
Verksamheten bör företrädesvis bedrivas utomhus, men om den sker inomhus så är det särskilt viktigt att tänka på smittskyddsåtgärder som till exempel att hålla rejäla avstånd, handtvätt och att inga personer med någon form av sjukdomssymptom eller som tillhör någon riskgrupp deltar.

Förtydliganden
Klubborganiserad verksamhet är all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.
Undvik resor utanför den egna regionen. Här ser du Sveriges regioner.
Verksamhet kan ställas in med hänvisning till force majeure.

Klubbverksamhet – från och med 1 juni
Vid sitt möte den 29 april tog Centralstyrelsen upp frågan om klubborganiserad verksamhet som planeras att genomföras från och med 1 juni 2020. 
Större utställningar och tävlingar kräver ordentlig framförhållning. Centralstyrelsen gör bedömningen att smittskyddsläget inte väsentligt kommer att ändras under sommaren och beslutade därför följande:
Samtliga länsklubbsutställningar ställs in till och med 31 augusti 2020
Detta gäller oavsett om regeringen under denna period tar beslut om att upphäva beslut om begränsning av antal personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Övriga utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar
Regeringens beslut om förbud att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar styr vilken verksamhet som kan genomföras.
I dagsläget gäller förbudet allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagande personer.
Om regeringen beslutar om andra begränsningar av deltagarantal än ovanstående gäller det nya regeringsbeslutet.

Verksamhet med färre än 50 personer
Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas vara på samma plats gäller följande för att verksamheten ska kunna genomföras:
Gör en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Deras riskbesdömningsverktyg hittar du här.
Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid viss verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer (hundägare, förare, familjemedlemmar, funktionärer, publik med flera) som kommer att närvara.
Verksamheten ska företrädesvis genomföras utomhus och ha en regional prägel det vill säga inga tillresande från andra delar av landet eller utlandet.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. Det innebär bland annat att:
Personer ur riskgrupper inte ska delta, gäller även funktionärer.
Avstånd ska hållas mellan deltagande personer.
Förutsättningar för god handhygien ska finnas.

Begränsa deltagarantalet
Vid verksamhet där bortlottningsregler finns kan de användas för att begränsa det förväntade antalet deltagande personer.
För verksamhet som inte har befintliga bortlottningsregler kommer SKKs Centralstyrelse att utfärda en generell dispens för arrangörer att begränsa deltagarantalet.

Inga nationella mästerskap
Centralstyrelsen har även uttalat att nationella mästerskap (SM) i olika prov- och tävlingsgrenar inte bör genomföras 2020 då gällande restriktioner gör det svårt att genomföra rättvisa kval-/uttagningstävlingar samt att ett nationellt mästerskap medför resor från andra delar av landet.

Vad är inställt?
Många evenemang ställs nu in i våra anslutna klubbar. Håll koll i respektive klubbs informationskanaler! Vi har inte möjlighet att lista allt som ställs in, men här har samlat inställda evenemang av övergripande karaktär.

Återbetalning från SKKs Internetanmälan
Under april har anmälningsavgifter för de utställningar som ställts in börja återbetalas till dig som anmält via SKKs e-tjänst Internetanmälan. Du som har använt kort för att genomföra betalningen kan få vänta till vecka 20 innan du ser transaktionen på ditt konto.
Hur stor del av avgiften som återbetalas varierar och baseras på de olika klubbarnas beslut, mer info finns hos respektive klubb. 
Håll dig uppdaterad om det senaste på SKK´s sida här!

Läs hela inlägget »

​​​Datumet för SKF's årsmöte kommer att flyttas fram med anledning av rådande omständigheter med Covid-19.
Vi vill att samtliga rasklubbar som inte har haft sitt årsmöte ännu inkommer med datum för mötet så snart det är satt, så arrangerar vi årsmötet efter detta, dock senast i september.

Läs hela inlägget »

SKKs åtgärder mot covid-19 
SKK/CS uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.
Detta gäller från och med nu till och med 31 maj 2020. Beslutet kan vid behov förlängas.
Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.
Läs mer på SKK´s sida här!

Läs hela inlägget »

SKF´s utställningar i Hässleholm och Leksand ställs in pga rådande omständigheter med COVID-19. Vi kommer att kontakta er som har anmält er och återbetala er anmälningsavgift. Angående våra utställningar i Västerås och Kiruna har inget beslut tagits ännu men vi håller er uppdaterade så fort ett beslut tas. 
Ta hand om varandra!

Läs hela inlägget »

Vi har uppdaterat vår utställningskalender med samtliga utställningar under 2020. Du hittar även SKF´s utställningar som evenemang på vår FB-sida. Där uppdateras evenemangen kontinuerligt med sponsorer och annan information. Hoppas vi ses!
Du hittar kalendern här!

Läs hela inlägget »

Viltspårkursen den 13/4 bokades full på mindre än 24 timmar. Så vi skakade fram ett nytt datum.

Viltspårskurs med avslutande prov på Lyckoskogs Hund & Jakt den 16/5
SKF anordnar en viltspårskurs med inriktning mot anlag/öppenklass (beroende på hur långt ni kommit) hos Helena Lyckoskog.
Träningen avslutas med anlagsprov/öppenklasspår på eftermiddagen för den som vill.

Datum/tid:
13/4 kl 9-14.00 och därefter prov.
Kostnad:
Kurs: 750kr/deltagare (ord pris 950kr) och då ingår enklare lunch och fika.
Prov 350/kr
Max 6 ekipage och först till kvarn gäller!
För mer information/anmälan kontakta Tina Gavling på tina@kungligahundar.se.

Läs hela inlägget »

SKF anordnar en viltspårskurs med inriktning mot anlag/öppenklass (beroende på hur långt ni kommit) hos Helena Lyckoskog på Annandag påsk.
Träningen avslutas med anlagsprov/öppenklasspår på eftermiddagen för den som vill.

Datum/tid:
13/4 kl 9-14.00 och därefter prov.
Kostnad:
Kurs: 750kr/deltagare (ord pris 950kr) och då ingår enklare lunch och fika.
Prov 350/kr
Max 6 ekipage och först till kvarn gäller!
För mer information/anmälan kontakta Tina Gavling på tina@kungligahundar.se.

Läs hela inlägget »

Weimaranerlägret 21 – 24 maj  2020 ( alla raser inom SKF är välkomna)
För fjortonde gången har nu SWeiK glädjen att kunna bjuda in medlemmar inom SKF och dess rasklubbar till sin uppskattade träningshelg, Weimaranerlägret. 
Liksom de senaste åren går lägret av stapeln under Kristi Himmelsfärdshelgen, 21 – 24 maj, på Gammelkroppa Skogsvårdsskola & Konferens utanför Filipstad i Värmland. 
Här ges tillgång till fina träningsmarker i både skog och sjöar, fantastiska måltider, trevligt boende och möjlighet att träffa gamla vänner eller stifta nya bekantskaper med andra likasinnade. 
Grundtanken med Weimaranerlägret är att vi som har weimaraner och andra kontinentala stående fågelhundar ska träffas och lära av varandra. Huvuddelen av instruktörerna är aktiva SWeiK-medlemmar med stor erfarenhet av att träna, jaga och leva med weimaraner.
Träningen under lägret sker i små grupper som hålls samman under lägerdagarna. Målsättningen är att ha två-tre instruktörer i varje grupp och precis som förra året kommer ni att ha samma instruktörer under hela lägret. Grundlydnad, inklusive dirigering, apportkommando, apportering på land och i vatten, släpspår och fritt apportsök finns med på programmet för alla, anpassat till rätt nivå.
Det kommer också finnas möjlighet att gå viltspårprov, detta ska ni anmäla när ni anmäler till lägret. På lägret kommer också att finnas en shop med försäljning av diverse hundrelaterade produkter. 
Målsättningen är att vi ska ha väldigt roligt tillsammans och att alla ska få hjälp att ta ett stort steg framåt i sin träning och få med sig många idéer för fortsatt träning. 
Incheckning sker torsdag 21 maj mellan kl. 14-17. Vi börjar med en allmän information kl. 18.00. Efter den äter vi en gemensam middag. Kostnad för den är 95 kr, skriv i er anmälan om ni vill delta på middagen.
Sista anmälningsdatum är 24/4 och det är först till kvarn i kurserna. Lägsta ålder på hund som ska delta i aktiviteter på lägret är 4 månader. Anmälan och frågor görs till weimaranerlagret@weimaranerklubben.se
 
Boende
Basen för lägret kommer att vara Gammelkroppa Skogsskola där vi bor, äter tillsammans, har samling för träning och olika kringaktiviteter. Det finns singelrum och dubbelrum. Platser för husvagn och tält finns, dock är platser med el för husvagn begränsat till 7 st. 
Priser för boende
Boende singelrum
torsdag – söndag
(3 nätter)
2 865 kr
inklusive helpension
Boende 2 per rum
torsdag – söndag
(3 nätter)
2 715 kr per person
inklusive helpension
Extra natt inklusive frukost
780 kr per person
Husvagnsplats inkl el: 150 kr/dygn
Tältplats inkl jordvärme: 75 kr/dygn
 
Priser för mat 
Frukost: 80 kr
Lunch: 90 kr
Middag: 135 kr
 
I år erbjuds träning i följande grupper:
 
VALP – Hundar 4-9 månaders ålder
Denna kurs vänder sig till dig som har en yngre hund och vill sätta igång din träning.
Ni kommer i lagom tempo få testa lydnad, släpspår, vatten. Hundarna kommer få bekanta sig med olika vilt och möjlighet att få prova på viltspår. Även lite utställningsträning kommer att erbjudas. 
Ansvarig instruktör: TBD
Pris: 1 400 kronor per hund.
 
UNGHUNDAR – Hundar ca 9-24 månaders ålder 
Som rubriken antyder riktar sig denna kurs till den unga hunden. Utöver träning inför eftersöksgrenarna kommer ett större fokus läggas på grundlydnad och förståelse för hunden, hur inlärning fungerar, förståelse för hundens signaler samt vikten av ett gott ledarskap. Grunder i apportering och stadga står också på schemat.
Ansvarig instruktör: Emma Pettersson
Pris: 1 700 kr per hund.
 
ÖPPEN KLASS – Vuxna hundar 
Kursen riktar sig till dig som ska eller har startat eftersöksgrenar i öppenklass. 
Ni kommer ha omväxlande träning i grundlydnad, apportering på land och i vatten, släpspår. Ni kommer få träna med olika sorters vilt.
Ansvarig instruktör: Adam Dschulnigg & Eva Bjärud
Pris: 1 700 kr per hund.
 
ELITKLASS – Vuxna hundar 
Kursen riktar sig till dig som ska eller har startat din hund i elitklass. 
Ni kommer ha omväxlande träning i grundlydnad, tung apportering, introduktion av räv, dirigering på land och i vatten. En förberedelse för eftersöksgrenarna i elitklass.
Ansvarig instruktör: Nicke Niklasson & Ted Karlsson
Pris: 1 700 kr per hund.
 
FULLBRUKSKURS
Ett fullbruksprov är en provform som testar hundens kvalitet som allroundjakthund. Fullbrukskursen omfattar introduktion till fullbruksmomenten och tips om hur momenten byggs upp i träningen. 
För att få ut något av fullbruksträningen behöver apporteringen vara befäst. De flesta momenten i träningen handlar om apportering på olika sätt och i olika sammanhang, och om apporten inte sitter så kommer träningen inte att bli meningsfull. 
Vill du testa nya utmanande övningar med din hund så ska du prova detta. Kursen lämpar sig inte för unga hundar.
Ansvarig instruktör: Peter & Ewa Book
Pris: 2 400 kr per hund.
 
Betalning av kurs och boende
För att förenkla för Ida på Gammelkroppa kommer betalning av boende ske i förväg till weimaranerklubben. Betalning sker till BG efter bekräftad anmälan omkring 30 april. 

Läs hela inlägget »

Hallands Hundcenter i samarbete med SKF anordnar en kurs under våren för er som planerar att starta i eftersöksgrenar i sommar. 
Kursen är inriktad på Unghunds- och Öppenklass.
Ni träffas under 5 lördagar under våren med start 4/4 och är väl förberedda för sommarens prov.
 
Datum/tid: 4/4, 11/4, 18/4, 25/4 och 2/5 kl 9.00-12.00
Plats: Hallands Hundcenter Övre gårdsplan, Plönninge
305 61 HARPLINGE
Instruktör: Heidi Skön
Kostnad: 1800kr och då ingår vilt alla tillfällen
Max 8 platser
För mer information/anmälan kontakta Tina Gavling på tina@kungligahundar.se.
Varmt välkomna!

Läs hela inlägget »

Välkomna till SKF´s årsmöte den 9 Maj!
SKF bjuder in samtliga medlemmar till årsmöte på Svenska Kennelklubben i Sollentuna den 9 maj kl 13.00.
I samband med årsmötet får vi en visning av museet och en rundtur i deras lokaler. 
Vi bjuder på fika under mötet. 

Anmälan till mötet görs till helena.lyckoskog@lfskaraborg.se senast 20200401. Meddela även eventuella allergier.
Varmt välkomna önskar SKF:s styrelse och avelskommitté
 

Läs hela inlägget »

Fältträning i Skåne på fågelrika marker för SKF´s medlemmar.
Träningen leds av Richard Persson Pimen´s Kennel.
Alla är välkomna att anmäla såväl nybörjare som mer erfarna hundförare/jägare. Morgonfika & lunch ingår.
Pris: 2500kr/ekipage för två dagar.
Anmälan är bindande och först till kvar gäller!
För mer information och/eller anmälan kontakta Tina Gavling på tina@kungligahundar.se el. 0732-317449.
Varmt välkomna!

Läs hela inlägget »

Vi gör en repris på förra årets uppskattade Fullbrukskurs hos Ewa och Peter Book.
Sugen på nya utmaningar? Då kanske Fullbrukskursen är något för dig!
Fullbrukskursen omfattar introduktion till fullbruksmomenten och tips om hur momenten byggs upp i träningen. Apporten bör vara befäst för att delta i kursen då de flesta moment i fullbruket innehåller en apportdel.

Plats: Roasjö
Datum/Tid: 30-31/5-2020 kl 9.00-ca 16.00
Instruktör/ansvarig: Peter och Ewa Book
Kostnad: 1500kr/per person. Fika och lunch ingår.
Maxantal 8 och först till kvarn gäller.
För mer information/anmälan kontakta Tina Gavling på tina@kungligahundar.se

Läs hela inlägget »