loading...

Välkomna till SKF
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar

Nyheter

2022

 I samband med en jaktprovssekreterare träff på Långtora har du tillfälle att den 27 november kl 1000 se flera olika raser in action. Välkommen!

Läs hela inlägget »

I helgen har det gått superbra på Svenska Mästerskapen i Canicross för braccon Hope med husse Jidde Dahlberg. De är ju ofta deltagare på jaktproven också, men här är det riktig fysik som gäller för både hund och förare.

Alltså grymma Team Jidde/Hope gör de igen , deras 3:e raka SM-GULD i DCMV Canicross!!

Se även http://www.royaltyrocks.se/2021/10/08/sm-guld-till-jidde-och-hope!-45682933

Läs hela inlägget »

Lördag 2022-09-24
Ökl:
3:e pris Wilhelmine Szara Sfora (kh weim) F:Monika Madeyska Wennerberg

Ekl:
2:a pris Strandbys Frekke Frida (bret) F: Franz Nybro Metzker
2:a pris Roos van’t Lumburgsland (drent)/ F:Rosmarie Alsin

Söndag 2022-09-25

Ukl:
2:a pris Old Fowlers Spio (drent) F:Jens Larsson
2:a pris Snaipers Hurricane (kh weim) F:Madelene Palmgren
Huntingtales Caliber (SRHP)/Anette Habevåg 2 pris

Ökl:
2:a pris Northsouth Midnight in Miami (kh weim) F:Catarina Emery 
2:a pris Huntingtales a Classic Dream (SRHP F:/Lotta Hjelm

Ekl:
1:a pris Strandbys Frekke Frida (bret) F:Franz Nybro Metzker 
2:a pris Almkullens Hexa (bret) Ä/F Peter Nilsson 
2:a pris Trolljerkas Miss Aisha (bret) Pål Thoresen
3:e pris Roos van’t Lumburgsland (drent) F:Rosmarie Alsin 

Domare har varit Jan Thörnqvist och Birger Knutsson, den senare även den som ställt provmarker till förfogande. Provledare Lars Kilborn och Heidi Skön.

Stort tack till er alla och inte minst till alla provdeltagarna – utan er blir det inga jaktprov! 

Bilder: Monika Madeyska Wennerberg. Fler bilder finns på https://www.facebook.com/monika.madeyskawennerberg

Läs hela inlägget »

Före den 30/9 vill SKF ha besked om rasklubbarnas utställningar under 2024. 
På SKF’s hemsida finns ett formulär att fylla i där ni från rasklubbarna enkelt anmäler era utställningar.
http://www.skf-specialklubb.se/utställningar/ansökan-om-utställningar-(för-rasklubbar-inom-skf)-44922121

Läs hela inlägget »

2022-09-24 och 2022-09-25 anordnar SKF fältprov i Falköping. Alla SKFs raser är välkomna och alla klasser! För elitklass kör vi CACIT-prov bägge dagarna . Det finns platser kvar, det finns plats för 28 ekipage bägge dagarna. Anmäl dig!

Läs hela inlägget »

SKF bjuder in till ett inofficiellt Fullbruksprov på Trossnäs den 17-18/9!
SKF ska auktorisera fullbruksdomare inom klubben och söker därför 3-4 hundekipage som är intresserade av ett inofficiellt fullbruksprov. Hunden måste kunna alla moment men behöver inte vara klar för start.
Är du intresserad av att delta?
Maila Tina Gavling på tina@kungligahundar.se
Se även

Läs hela inlägget »


Specialklubb för stående fågelhundar (SKF) och dess ingående rasklubbar, SWeiK, GDH, SBnK, SvSK, SDPK och SRBS, har under vissa förutsättningar fått tillstånd av Svenska Kennelklubben (SKK) att genomföra tränings- och provverksamhet (i eftersöksgrenarna) under hundförbudstiden 1 mars - 20 augusti. Detta tillstånd baseras på beslut från respektive Länsstyrelse och innebär att 
SKF och dess rasklubbar får tillstånd att under tiden 1 mars t.o.m. 20 augusti, släppa hundar vid apporteringsträning och eftersöksträning samt eftersöksprov, vid arrangemang i respektive klubbs regi, i samtliga län i Sverige.

Tillståndet gäller t.o.m. 20 aug 2024, under förutsättning att nedanstående villkor uppfylls.
1  Tränings- och provtillfällena ska vara planerade och godkända av respektive rasklubb (eller SKF) och ha en ansvarig på plats från respektive klubb.

2. Prov och träning ska i första hand förläggas till en tidpunkt som minimerar risken för störning under den mest intensiva föryngringsperioden.

3. Berörd markägare och jakträttsinnehavare ska ge tillstånd till verksamheten innan den påbörjas.

4. Berörd Polismyndighet ska underrättas via telefon eller mail om när och var dessa tränings- och provtillfällen genomförs. Emailaddresser till polisens registratorer finns nedan. 

5. Tillstånden från SKK till SKF och dess rasklubbar och respektive Länsstyrelse skall medföras vid varje aktivitet (utskrivna). 

Värt att notera att länsstyrelsernas beslut om dispens enbart gäller av aktiviteter i klubbarnas regi, inte för egen träning som medlem i en av våra klubbar. Man kan alltså inte hävda att man som enskild medlem har dispens för egen träning. SKF har heller ingen möjlighet att utfärda dispens för verksamhet som inte är en klubbaktivitet.

Vill du arrangera en aktivitet i en klubbs regi, ta kontakt med respektive klubb direkt så att klubben godkänner aktiviteten. Klubben behöver få dokumenterat i en anmälan 
-       Vem som är ansvarig, namn och kontaktuppgifter 
-       Datum och tid för träningen eller aktiviteten
-       Plats, dvs ort och län
-       Antal deltagare

Kontaktuppgifter till respektive polismyndighet finns här:

Polisregion            Emailaddress                                 Avser verksamhet i följande län
Bergslagen            registrator.bergslagen@polisen.se Dalarna, Värmland, Örebro
Mitt                         registrator.mitt@polisen.se              Gävleborg, Uppsala, Västmanland

Nord                       registrator.nord@polisen.se             Jämtland, Norrbotten, Västerbotten,     Västernorrland

Stockholm            registrator.stockholm@polisen.se  Stockholm, Gotland
Syd                          registrator.syd@polisen.se               Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne
Väst                         registrator.vast@polisen.se              Halland, Västra Götaland
Öst                          registrator.ost@polisen.se                Jönköping, Södermanland, Östergötland
 
Länk till SKFs tillstånd från SKK finns här.
Länkar till länsstyrelsernas tillstånd finns här.
 

Läs hela inlägget »

 
Dispens från ”löshundsförbudet” ges av respektive länsstyrelse under en tidsbegränsad period. 
Det är SKK som söker dessa dispenser centralt för våra tränings- och provaktiviteter från samtliga länsstyrelser i Sverige. 
Varje länsstyrelse fattar beslut om detta, och det finns vissa skillnader i besluten. 
 
SKK har fått dispenserna klara nu och dessa gäller i tre år framöver.  
För att SKF ska kunna omfattas av dispenserna måste SKF ha ett skriftligt godkännande från SKK. 
Detta fick vi i fredags och finns publicerat nedan. 
 
Som framgår gäller dispensen enbart av rasklubbar eller SKF godkända aktiviteter, dvs dispensen gäller enbart för aktiviteter som ordnas i respektive rasklubbs (eller SKFs) regi.
 
Det är även vissa villkor som ska uppfyllas, exempelvis ska polismyndigheten i distriktet där verksamheten anordnas, vara informerad. 
Vi jobbar nu med att hitta ett praktiskt sätt för att hantera dessa villkor. 
Rasklubbarna får mer information om detta i takt med att vi hittar lösningar.
 
Men, det viktigaste är att våra planerade aktiviteter kommande helger kan genomföras!
 
Torbjörn
Ordf SKF
Läs hela inlägget »

SKF har årsmöte Lördagen den 28 maj kl 17:00 via zoom.  För att deltaga måste du dels vara medlem i någon av våra rasklubbar, dels också anmäla ditt deltagande via https://sv.surveymonkey.com/r/skfsarsmote2022

 

Årsmöteshandlingarna finns här att ladda ner.
 

Läs hela inlägget »

Kallelse till Årsmöte för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 2022
 
Tid:  Lördagen den 28 maj kl 17:00
Plats:  Digitalt möte på Zoom
 
Årsmötet är öppet för alla SKFs medlemmar. 
Medlem i SKF är man om man har löst medlemsavgift för 2022 i sin rasklubb, dvs i SWeiK, GDH, SRBS, SvSK, SDPK eller SBnK. 
 
För att få deltaga måste man, förutom att vara medlem, också anmäla sitt deltagande till årsmötet, senast den söndagen den 22 maj. 
 
Anmälan till årsmötet sker här (klicka på länken):  
https://sv.surveymonkey.com/r/skfsarsmote2022
 
Årsmöteshandlingar kommer göras tillgänglig i god tid och skickas ut till deltagarna per email.
 
Väl mött!
Styrelsen

Läs hela inlägget »

220628
Kl 10.00-15.00
Klevhult 5, 44194 Alingsås

Pris 1225kr per person med en hund. 850kr för observatör utan hund. 

Max antal hundar 8 st.

Inga förkunskaper krävs, passar både nybörjare som mer erfaren. 

Hur ska vi föra vår hund i spåret?
Hur löser vi de vanligaste problem som kan dyka upp? Hur påverkar jag min hund i spåret, på gott och ont? Hur gör jag när jag lägger spår? 
Vi lär oss hur kunskapen om hundens och vårt beteende kan förbättra vårt resultat. 

Anmälan görs till Helena@lyckoskog.com senast 10/6. 
Välkomna!

Läs hela inlägget »

Svenska DrentschePatrijshond Klubben 10 år välkomnar er till
2022 års Drentträff i Sälen, 23-30 juli.

Läs hela inlägget »

Raser utan egen rasklubb och som SKF har rasansvar för kan numera annonsera sina kullar på hemsidan. En aktuell kull av rasen hittar du här

Läs hela inlägget »

I Bruksvallarna/Mittådalen 16-18 augusti 2022
I samband med träningen planerar SDPK fjällprov 17-18 augusti.

 
För vidare info se PM!

Läs hela inlägget »