JAKTPROVSKALENDARIUM HÖSTEN 2021
version 2021-12-28

 Information.

I dessa pandemitider: Följ information från SKK och SKF (Länk till SKK) och rätta er efter det som gäller vid var tidpunkt. I skrivande stund är smittspridningen åter ökande. Följ noga situationen. Fortsatt gälller  god handhygien  och att stanna hemma vid förkylningssymtom. För ovaccinerade gäller särskilda regler. Se Folhälsomyndighetens hemsida
 

Där inget annat angives angående klasser så arrangeras prov i Ukl, Ökl,  Ekl och Nkl
När Du betalar för prov, glöm inte att ange som referens vad inbetalningen avser

delade jaktprov ordinarie

Datum Plats Prov typ Arrangör Domare Ansvarig/Provledare Max start
220312 Långtora, Enköping Fält SBnK Peter Nilsson

Per -Ivar Norell

12
220312 Tossåsen Fjäll SBnK Lennart Berglund Kjell Lundberg 12
220313 Långtora, Enköping Fält SBnK Peter Nilsson Per-Ivar Norell 12
220313 Tossåsen Fjäll SBnK Ulf Graipe Kjell Lundberg 12
220326 Långtora Enköping Fält SRBS Ted Karlsson Ila Feherm Schlichter 12
220326 Gräftåvallen Fjäll SBnK Ulf Graipe Lasse Rådman 24
220327 Långtora, Enköping Fält SRBS INSTÄLLT INSTÄLLT 12
220327 Gräftåvallen Fjäll SBnK Ulf Graipe Lasse Rådman 24
220402 Lofsdalen Fjäll SBnK Lennart Berglund    
Erling Wikman
Anna Norén, Isabelle Bergqvist 28
220402 Långtora, Enköping Fält SRBS Carl-Magnus Olofsson Lisa Tihinen 12
220403 Lofsdalen Fjäll SBnK Ulf Graipe
Anders Hennnerfors
Anna Norén, Isabelle Berqvist 28
220403 Långtora, Enköping Fält SRBS Carl-Magnus Olofsson Lisa Tihinen 12
220408 Klimpfjäll Fjäll SBnK Adam Dschulnigg,      
Anders Hennerfors
Maria Hörnlund, Anna Norén 28
220409 Klimpfjäll Fjäll SBnK Adam Dschulnigg
Ulf Rickardsson
Maria Hörnlund, Anna Norén 28
220409 Långtora, Enköping Fält SWeiK Anders Beskow Elisabeth Beskow 12
220410 Klimpfjäll Fjäll SBnK Paul Lundblad
Ulf Rickardsson
Maria Hörnlund, Anna Norén
220410 Långtora, Enköping Fält SWeiK Stig Eriksson Micke Svedberg 12
220423 Abisko Fjäll SBnK INSTÄLLT INSTÄLLT 14
220424 Abisko Fjäll SBnK INSTÄLLT INSTÄLLT 14

SÄRSKILDA PROV eftersöksgrenar:

DatumPlatsArrangör
2201-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSBnK

2201-1231

Diverse platser i Sverige, alla klasserGDHK
2201-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSDPK
2201-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSRBS
2201-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSvSK
2201-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSWeiK

                            SÄRSKILDA PROV fält, fjäll, skog:

 
DatumPlatsArrangör 
220101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserGDHK
220101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSBnK
220101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSDPK
220101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSRBS
220101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSvSK
220101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSWeiK

OBS! tillåten tid för att arrangera särskilda prov är utifrån gällande jaktlagstiftning
Särskilt prov får inte anordnas samma datum som ordinarie prov inom 30 mils
avstånd från det ordinarie provet, oavsett arrangör.

VILTSPÅRPROV, rörliga och ordinarie

 
DatumPlatsArrangör KlassMax start
2201-1231Diverse platser i SverigeGDHKAnlagsklass & ÖppenklassObegränsat
2201-1231Diverse platser i SverigeSDPKAnlagsklass & ÖppenklassObegränsat
2201-1231Diverse platser i SverigeSRBSAnlagsklass & ÖppenklassObegränsat
2201-1231Diverse platser i SverigeSvSKAnlagsklass & ÖppenklassObegränsat
2201-1231Diverse platser i SverigeSWeiKAnlagsklass & ÖppenklassObegränsat

Anmälningsuppgifter och kontaktpersoner:

När du betalar för prov, glöm inte ange som referens vad inbetalningen avser.

 
Klubb Anmälningsmottagare Betalkonto Provtyp/Avgift
Specialklubb för kontinentala Fågelhundar SKF
www.specialklubb-skf.se
Marie Nylander
Vall Smiss 306
621 93 VISBY
tfn +46(0)707661843
jaktprovsansvarig@specialklubb-skf.se
Plusgiro
490156*7
IBAN SE879500 0099 6026 6066 7706
BIC/SWIFT NDEASESS
Särskilt prov eftersök: 200:-
Särskilt prov Fält/skog/fjäll 100:-
Svensk Bretonklubb, SBnK
www.breton.se
.www.breton.se/prov/jaktprovskalender 

OBS! anmälan sker enbart via websidan för prov arrangerade av Bretonklubben.

Undantag: Övriga SKF prov. Där anmäler du via särskild blankett 

 
Isabelle Bergqvist
Näs-Bärsta 73
755 91 Uppsala
tfn +46 (0)70-558 85 87 endast vardagar efter kl 20 eller helger
jaktprov@breton.se
Efter provets genomförade, får man faktura via mail med betal­nings­upp­gifter.
Startavgiften varierar beroende på förutsättningar för enskilt prov.
Ordinarie prov fjäll/skog varierande pris 400- 500 :-
Ordinarie prov fält: varierande pris. 600-800:-
Särskilt prov fält/skog/fjäll 150:-
Särskilt prov eftersök 200:-
Svenska Drentsche Patrijshondklubben,
SDPK
www.drentklubben.se

Johan Lidgren
Snövägen 7
691 52  Karlskoga
+46 (0)72 4670193
jaktprov@drentklubben.se
 
Plusgiro:
644557-1
Bankgiro:
876-2023
IBAN SE73 9500 0099 6034 0644 5571
BIC/SWIFT
NDEASESS
Anmälan och betalning senast  4 veckor innan provet
Särskilt prov eftersök 200:-
Särskilt prov fält/skog/fjäll 100:-
Rörligt viltspårprov 200:- till klubben och ersätt­ning till domaren på plats.
Svenska Rasklubben för Bracco italiano och Spinone, SRBS
www.srbs.se
Joacim Nordell
Strandvägen 2 B
184 51 Österskär
Tfn +46 (0)735168714
joacimnordell@gmail.com
Plusgiro 6434450-0
IBAN SE38 9500 0099 6026 6434 4500
BIC/SWIFT
NDEASESS

 
.Särskilt prov eftersök 200:-
Ordinarie prov fält 600:-
Särskilt prov fält/skog/fjäll 100:-
Rörligt viltspårprov 200:- till klubben och ersätt­ning till domaren på plats.
Gammel Dansk Hönse-hundklubben, GDHK
www.gdhklubben.se
Yvonne Hansén
Kila Apaltorp Furusta
611 90 Ålberga
Tfn +46(0) 705584600
nuitstaxar@hotmail.com
Plusgiro
452557-2
IBAN SE09 9500 0099 6042 0452 5572
BIC/SWIFT
NDEASESS
Särskilt prov eftersök 200:-
Särskilt prov 100:- fält/skog/fjäll 100:-
Rörligt viltspårprov 200:- till klubben och ersätt­ning till domaren på plats.
Svenska Stabyhounklubben, SvSK
www.stabyhounklubben.se
Jaktprov:
Linda Hjalmarsson
Kätrerud 307
65591 Karlstad
tfn +46 (0)70 570 70 88
stabyhounklubben.jaktk@gmail.com
Viltspår:
Linda Hjalmarsson
stabyhounklubben.jaktk@gmail.com
Plusgiro 4307740-3
IBAN SE78 9500 0099 6026 4307 7403
BIC/SWIFT
NDEASESS

Särskilt prov eftersök 200:-
Särskilt prov fält/skog/fjäll 100:-
Rörligt viltspårprov 150:- till klubben och ersätt­ning till domaren på plats.  
Svenska Weimaraner-klubben
www.weimaranerklubben.se
Jaktprov:
Ulrika Hellman
Köpsta 322
71594 Odensbacken
jaktprov@weimaranerklubben.se
Resultat:
Kadi Harjek
Holländargatan 40, 1 tr
113 59 Stockholm
Viltspår:
Harri Sillsten
Blockstensvägen 19
691 45 Karlskoga
tfn +46(0)734463478
viltspar@weimaranerklubben.se
SWeiK har ny rutin vid betalning och anmälan. 
 
Se sweik.se
Särskilt prov eftersök 200:-
Ordinarie prov fält 600:-
Särskilt prov fält/skog/fält 100:-
Ordinarie och rörligt viltspårprov 150:- till klubben och 150:- till domaren på plats