JAKTPROVSKALENDARIUM sommaren och hösten 2022
version 2022-06-30

 Information.

Pandemin är inte över. Följ information från SKK och SKF (Länk till SKK) och rätta er efter det som gäller vid var tidpunkt.  Följ noga situationen. Fortsatt gälller  god handhygien  och att stanna hemma vid förkylningssymtom. För ovaccinerade gäller särskilda regler. Se Folhälsomyndighetens hemsida
 

Där inget ang. klasser är angivet gäller att det arrangeras ukl, ökl och ekl
När du betalar för prov, glöm inte ange som referens vad inbetalningen avser
Anmälan och betalning ska vara arrangören tillhanda senast 4 veckor före provdag
OBS: Särskilda regler gäller för Breton. Se nedan eller på breton.se!

 

                         ordinarie eftersöksgrenar 

Datum Plats Arrangör Domare ansvarig/provledare Maxstart
220702 Järna SWeiK Adam Dschulnigg Mikael Svedberg 14
220703 Järna SWeiK Adam Dschulnigg Anders Beskow 14
220709 Vendelsö SRBS Joacim Nordell Bertel Nordell 12
220709 Handskberget
Norrlandsmästaren
SWeiK Erling Wikman AnnaCarin Wikman 14
220710 Handskberget SWeiK Erling Wikman AnnaCarin Wikman 14
220710 Vendelsö SRBS Joachim Nordell Bertel Nordell 12
220716 Hällefors SWeiK Ingemar Roselin Susanne Sillsten 14
220717 Hällefors SWeiK Ingemar Roselin Annelie Törnqvist 14
220717 Skåne, Eslöv SWeiK Anders Håkansson Gitte Jönsson 14
220723 Norum SvSK Stig Ericson Linda Hjalmarsson 12
220728 Tisjön SDPK Ingemar Roselin Karin Ramström 12
220806 Berga, Åkers Styckebruk SWeiK Anders Beskow Mikael Svedberg 14
220806 Forsmark SRBS Joacim Nordell Betel Nordell 12
220807 Berga, Åkers Styckebruk SWeiK Kadi Harjak Torbjörn Månsson 14
220807 Forsmark SRBS Joacim Nordell Bertel Nordell 12

ordinarie odelade jaktprov

Datum Plats Provtyp Arrangör Domare Ansvarig/provledare maxstart
220917-18 Långtora, Enköping
KM
 
Odelat fältprov SWeiK Carl-Magnus Olofsson
Juha Åkerblom
Madelene Palmgren
Christina Bark
28

                       ordinarie delade jaktprov

Datum Plats Provtyp Arrangör Domare Ansvarig/provledare Maxstart
220817 Mittådalen Fjäll SDPK Adam Dschulnigg VAKANT 12
220818 Mittådalen Fjäll SDPK Adam Dschulnigg VAKANT 12
220820 Gräftåvallen/
Mittådalen
Fjäll SBnK Anders Håkansson    Paul Lundblad Lasse Rådman 28
220821 Gräftåvallen/
Mittådalen
Fjäll SBnK Anders Håkansson Anders Hennerfors Lasse Rdman 28
220827 Björkliden, Jörn Skog SBnK Paul Lundblad VAKANT 7
220828 Björkliden, Jörn Skog SBnK Paul Lundblad VAKANT 7
220829 Björkliden, Jörn skog SBnK Erling Wikman AnnaCarin Wiukman 7
220830 Björkliden, Jörn Skog SBnK Erling Wikman AnnaCarin Wikman 7
220902 Handskberget Skog SDPK Erling Wikman AnnaCarin Wikman 7
220903 Handskberget Skog SDPK Stig Ericsson Lisbeth Ericsson 7
220903 Orsa Skog SRBS VAKANT VAKANT 7
220904 Handskberget Skog SDPK Stig Ericsson Lisbeth Ericsson 7
220904 Orsa Skog SRBS VAKANT VAKANT 7
220909 Klimpfjället Fjäll SBnK VAKANT
VAKANT
VAKANT 28
220910 Klimpfjäll SKL
Breton-SM CACIT
Fjäll SBnK VAKANT VAKANT 14
220910 Ervalla, Örebro
Rasmönstring
Fält SvSK Ingemar Roselin Inger Karlsson 12
220910 Klimpfjäll
Ukl-Ökl
Fjäll SBnK VAKANT VAKANT 14
220910 Dundret,Gällivare Fjäll SBnK VAKANT VAKANT 12
220911 Ervalla, Örebro
Klubbmästerskap
Fält SvSK Ingemar Roselin Inger Karlsson 12
220911 Klimpfjäll Fjäll SBnK VAKANT VAKANT 28
220911 Dundret,Gällivare Fjäll SBnK VAKANT VAKANT 12
220917 Ervalla, Örebro Fält SDPK Ingemar Roselin Inger Karlsson 12
220917 Pirtii, Kiruna Fjäll SBnK VAKANT VAKANT 12
220918 Ervalla, Örebro Fält SDPK Ingemar Roselin Inger Karlsson 12
220918 Pirtii, Kiruna Fjäll SBnK VAKANT VAKANT 12
220924 Falköping
CACIT i Ekl
Fält SKF Birger Knutsson
Jan Törnquist
VAKANT 28
220925 Falköping
CACIT i Ekl
Fält SKF Birger Knutsson
Jan Törnquist
VAKANT 28
221001 Skåne Fält SBnK Juha Åkerblom (prel) Björn Thunell 12
221001 Öland Fält SWeiK Niklas Niklasson Anci Niklasson 10
221002 Skåne Fält SBnK Juha Åkerblom
(prel)
Mats Ryderheim 12
221002 Öland Fält SWeiK Niklas Niklasson Anci Niklasson 10
221008 Falköping Fält SBnK VAKANT VAKANT 14
221009 Falköping Fält SBnK VAKANT VAKANT 14
221015 Falköping KM Fält SRBS Peter Nilsson VAKANT 12
221015 Långtora, 
Rasmönstring
Fält SWeiK VAKANT Micke Svedberg 12
221016 Falköping, Rasmönstring Fält SRBS Peter Nilsson VAKANT 12
221016 Långtora Fält SWeiK Anders Beskow Liisa Thinen 12
221021 Gotland Fält SWeiK Marcus Niklasson Annelie Törnqvist 12
221022 Gotland Fält SWeik Rioger Malmqvist Annelie Törnqvist 12
221023 Gotland Fält SWeiK Roger Malmqvist Annelie Törnqvist 12
221029 Moholm Fält SWeiK Peter Nilsson Susanne Sillsten 10
221029 Långtora Fält SBnK VAKANT VAKANT 12
221030 Moholm Fält SWeiK Peter Nilsson Susanne Sillsten 10
221030 Långtora Fält SBnK VAKANT VAKANT 12
221105 Torebo, Falkenberg Fält SDPK Fredrik Lilliehöök VAKANT 10
221105 Vedevåg Fält SRBS VAKANT VAKANT 10
221106 Torebo, Falkenberg Fält SDPK Fredrik Lilliehöök VAKANT 10
221106 Vedevåg Fält SRBS VAKANT VAKANT 10

                            SÄRSKILDA PROV fält, fjäll, skog:

 
DatumPlatsArrangör 
220101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserGDHK
220101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSBnK
220101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSDPK
220101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSRBS
220101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSvSK
220101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSWeiK

                            särskilda prov, eftersöksgrenar

DatumPlatsArrangör
220101-1231Diverse platser i SverigeGDHK
220101-1231Diverse platser i SverigeSBnK
220101-1231Diverse platser i SverigeSDPK
220101-1231Diverse platser i SverigeSRBS
220101-1231Diverse platser i SverigeSvSK
220101-1231Diverse platser i SverigeSWeiK

OBS! tillåten tid för att arrangera särskilda prov är utifrån gällande jaktlagstiftning
Särskilt prov får inte anordnas samma datum som ordinarie prov inom 30 mils
avstånd från det ordinarie provet, oavsett arrangör.

VILTSPÅRPROV, rörliga och ordinarie

 
DatumPlatsArrangör KlassMax start
2201-1231Diverse platser i SverigeGDHKAnlagsklass & ÖppenklassObegränsat
2201-1231Diverse platser i SverigeSDPKAnlagsklass & ÖppenklassObegränsat
2201-1231Diverse platser i SverigeSRBSAnlagsklass & ÖppenklassObegränsat
2201-1231Diverse platser i SverigeSvSKAnlagsklass & ÖppenklassObegränsat
2201-1231Diverse platser i SverigeSWeiKAnlagsklass & ÖppenklassObegränsat

Anmälningsuppgifter och kontaktpersoner:

När du betalar för prov, glöm inte ange som referens vad inbetalningen avser.

O
Klubb Anmälningsmottagare Betalkonto Provtyp/Avgift
Specialklubb för kontinentala Fågelhundar SKF
www.specialklubb-skf.se
Marie Nylander
Vall Smiss 306
621 93 VISBY
tfn +46(0)707661843
jaktprovsansvarig@specialklubb-skf.se
Plusgiro
606 67 70-6
IBAN SE879500 0099 6026 6066 7706
BIC/SWIFT NDEASESS
Särskilt prov eftersök: 200:-
Särskilt prov Fält/skog/fjäll 100:-
Fältprov 600:-
Svensk Bretonklubb, SBnK
www.breton.se
.www.breton.se/prov/jaktprovskalender 

OBS! anmälan sker enbart via websidan för prov arrangerade av Bretonklubben.

Undantag: Övriga SKF prov. Där anmäler du via särskild blankett 

 
Isabelle Bergqvist
Näs-Bärsta 73
755 91 Uppsala
tfn +46 (0)70-558 85 87 endast vardagar efter kl 20 eller helger
jaktprov@breton.se
Efter provets genomförade, får man faktura via mail med betal­nings­upp­gifter.
Startavgiften varierar beroende på förutsättningar för enskilt prov.
Ordinarie prov fjäll/skog varierande pris 400- 500 :-
Ordinarie prov fält: varierande pris. 600-800:-
Särskilt prov fält/skog/fjäll 150:-
Särskilt prov eftersök 200:-
Svenska Drentsche Patrijshondklubben,
SDPK
www.drentklubben.se

Johan Lidgren
Snövägen 7
691 52  Karlskoga
+46 (0)72 4670193
jaktprov@drentklubben.se
 
Plusgiro:
644557-1
Bankgiro:
876-2023
IBAN SE73 9500 0099 6034 0644 5571
BIC/SWIFT
NDEASESS
Anmälan och betalning senast  4 veckor innan provet
Särskilt prov eftersök 200:-
Särskilt prov fält/skog/fjäll 100:-
Rörligt viltspårprov 200:- till klubben och ersätt­ning till domaren på plats.
Svenska Rasklubben för Bracco italiano och Spinone, SRBS
www.srbs.se
Joacim Nordell
Strandvägen 2 B
184 51 Österskär
Tfn +46 (0)735168714
joacimnordell@gmail.com
Plusgiro 6434450-0
IBAN SE38 9500 0099 6026 6434 4500
BIC/SWIFT
NDEASESS

 
.Särskilt prov eftersök 200:-
Ordinarie prov fält 600:-
Särskilt prov fält/skog/fjäll 100:-
Rörligt viltspårprov 200:- till klubben och ersätt­ning till domaren på plats.
Gammel Dansk Hönse-hundklubben, GDHK
www.gdhklubben.se
Yvonne Hansén
Kila Apaltorp Furusta
611 90 Ålberga
Tfn +46(0) 705584600
nuitstaxar@hotmail.com
Plusgiro
452557-2
IBAN SE09 9500 0099 6042 0452 5572
BIC/SWIFT
NDEASESS
Särskilt prov eftersök 200:-
Särskilt prov 100:- fält/skog/fjäll 100:-
Rörligt viltspårprov 200:- till klubben och ersätt­ning till domaren på plats.
Svenska Stabyhounklubben, SvSK
www.stabyhounklubben.se
Jaktprov:
Linda Hjalmarsson
Kätrerud 307
65591 Karlstad
tfn +46 (0)70 570 70 88
stabyhounklubben.jaktk@gmail.com
Viltspår:
Linda Hjalmarsson
stabyhounklubben.jaktk@gmail.com
Plusgiro 4307740-3
IBAN SE78 9500 0099 6026 4307 7403
BIC/SWIFT
NDEASESS

Särskilt prov eftersök 200:-
Särskilt prov fält/skog/fjäll 100:-
Rörligt viltspårprov 150:- till klubben och ersätt­ning till domaren på plats.  
Svenska Weimaraner-klubben
www.weimaranerklubben.se
Jaktprov:
Ulrika Hellman
Köpsta 322
71594 Odensbacken
jaktprov@weimaranerklubben.se
Resultat:
Kadi Harjak
Holländargatan 40, 1 tr
113 59 Stockholm
Viltspår:
Harri Sillsten
Blockstensvägen 19
691 45 Karlskoga
tfn +46(0)734463478
viltspar@weimaranerklubben.se
SWeiK har ny rutin vid betalning och anmälan. 
 
Se sweik.se
Ordinarie prov eftersök 400:-
Särskilt prov eftersök 200:-
Ordinarie prov fält 600:-
Särskilt prov fält/skog/fält 100:-
Ordinarie och rörligt viltspårprov 150:- till klubben och ersättning till domaren på plats