Viktig Information.
I dessa coronatider har SKK utfärdat särskilda bestämmelser kring klubbverksamhet (Länk till SKK) utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 
Följderna av en infektion inte så allvarliga och Covid 19 betraktas numera inte som en samhällsfarlig sjukdom. Regler om att iaktaga handhygien och att vid symtom hålla sig borta från folksamlingar gäller fortsatt. Håll dig uppdaterad. Pandemin är inte över- Håll avstånd.
 

Anmälan och betalning för samtliga prov görs via START

Fjällprov

Särskilt prov fjäll

fn inget

Fältprov

Särskilt prov fält

Plats: Vittskövle
Datum: 2023-03-18
Arrangör: SDPK
Domare: Anders Håkansson
Provledare: Iia Ferm Schlicter
Kontaktperson: Katarina Hansson 0704-973747
 

Eftersöksprov

Särskilt prov eftersök

Fn inget

Rörliga viltspårprov anordnas i Kalix "hela året" så länge det finns snöfri mark.
Kontakta viltspårdomare Sara Beckman för att boka dag och tid.
Inbetalning av anmälningsavgiften sker till respektive rasklubb sedan domaren bokats.
Vid start skall kvitto på anmälningsavgift kunna uppvisas. Domaravgift tillkommer 
enligt klubbarnas bestämmelser och betalas på plats.
Förare som ej är medlemmar i någon rasklubb går via Svenska Weimaranerklubben.

Sara Beckman

Gammelgården 803 D
952 92 KALIX
Mobile +46 (0)70 17 23 442