Kallelse till SKFs årsmöte 2021 – 17-19 maj 2021

Samtliga medlemmar kallas härmed till SKFs (Specialklubb för kontinentala fågelhundar) årsmöte den 17-19 maj 2021.
Mötet genomförs på distans som ” digitalt förenklat årsmöte” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i dokumenten ”Guide för mötesdeltagare” samt ”Arbetsordning” för mötet som finns nedan i PDFformat. 

Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som har ett gällande medlemskap i en av SKFs ingående rasklubbar den 31 mars 2021 och har korrekt mejladress registrerad hos sin rasklubb. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos din rasklubb – ta kontakt direkt med din rasklubb enligt de kontaktuppgifter som finns på respektive rasklubbs hemsida. 
Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i ”Guide för mötesdeltagare”.

Rambudget
Styrelsens förslag till Rambudget för kommande verksamhetsår finner du också på SKFs hemsida. Om du önskar ändring av rambudgeten ska du ta kontakt med SKFs revisorer Lars Kilborn eller AnnSofie Erixon som har behörighet att lämna ett alternativt förslag. Du når revisorerna via email, på lars.kilborn@telia.com respektive mpg3@telia.com .
 
Val
Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar till mötet. Nominering av personer sker till valberedningen och ska innehålla:
·      Namn på den nominerade
·      Den post nomineringen avser
·      Kontaktuppgifter till den nominerade
 
Person kan endast nomineras till en post av följande:
Justeringsperson
Ordförande
Styrelseledamot
Suppleant
Revisor
Revisorssuppleant
Valberedningens sammankallande
Ledamot i valberedningen
 
Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, om den nominerade har nominerats till fler än en post, vilken post den nominerade önskar kandidera till.
Nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Johan Lidgren via email på  johan.lidgren@testcenter.se .
Valberedningen överlämnar ett ”traditionellt” förslag samt en lista över andra nominerade personer. Samtliga dessa är valbara vid årsmötet. I ”Arbetsordning” kan du läsa mer om hur valen fungerar.
 
 Vänliga hälsningar
Styrelsen.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter