Klubbverksamhet under vår och sommar 2020-Information från SKK

Inställd klubbverksamhet – till och med 31 maj
SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. Det gäller även företag och organisationer som har avtal med SKK eller en SKK-ansluten klubb om att arrangera prov, tävlingar eller beskrivningar. Det gäller från 27 mars till 31 maj 2020.
Enda undantaget är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats och där de närvarande personerna inte har rest dit från en annan del av landet eller utlandet.
Verksamheten bör företrädesvis bedrivas utomhus, men om den sker inomhus så är det särskilt viktigt att tänka på smittskyddsåtgärder som till exempel att hålla rejäla avstånd, handtvätt och att inga personer med någon form av sjukdomssymptom eller som tillhör någon riskgrupp deltar.

Förtydliganden
Klubborganiserad verksamhet är all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.
Undvik resor utanför den egna regionen. Här ser du Sveriges regioner.
Verksamhet kan ställas in med hänvisning till force majeure.

Klubbverksamhet – från och med 1 juni
Vid sitt möte den 29 april tog Centralstyrelsen upp frågan om klubborganiserad verksamhet som planeras att genomföras från och med 1 juni 2020. 
Större utställningar och tävlingar kräver ordentlig framförhållning. Centralstyrelsen gör bedömningen att smittskyddsläget inte väsentligt kommer att ändras under sommaren och beslutade därför följande:
Samtliga länsklubbsutställningar ställs in till och med 31 augusti 2020
Detta gäller oavsett om regeringen under denna period tar beslut om att upphäva beslut om begränsning av antal personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Övriga utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar
Regeringens beslut om förbud att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar styr vilken verksamhet som kan genomföras.
I dagsläget gäller förbudet allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagande personer.
Om regeringen beslutar om andra begränsningar av deltagarantal än ovanstående gäller det nya regeringsbeslutet.

Verksamhet med färre än 50 personer
Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas vara på samma plats gäller följande för att verksamheten ska kunna genomföras:
Gör en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Deras riskbesdömningsverktyg hittar du här.
Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid viss verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer (hundägare, förare, familjemedlemmar, funktionärer, publik med flera) som kommer att närvara.
Verksamheten ska företrädesvis genomföras utomhus och ha en regional prägel det vill säga inga tillresande från andra delar av landet eller utlandet.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. Det innebär bland annat att:
Personer ur riskgrupper inte ska delta, gäller även funktionärer.
Avstånd ska hållas mellan deltagande personer.
Förutsättningar för god handhygien ska finnas.

Begränsa deltagarantalet
Vid verksamhet där bortlottningsregler finns kan de användas för att begränsa det förväntade antalet deltagande personer.
För verksamhet som inte har befintliga bortlottningsregler kommer SKKs Centralstyrelse att utfärda en generell dispens för arrangörer att begränsa deltagarantalet.

Inga nationella mästerskap
Centralstyrelsen har även uttalat att nationella mästerskap (SM) i olika prov- och tävlingsgrenar inte bör genomföras 2020 då gällande restriktioner gör det svårt att genomföra rättvisa kval-/uttagningstävlingar samt att ett nationellt mästerskap medför resor från andra delar av landet.

Vad är inställt?
Många evenemang ställs nu in i våra anslutna klubbar. Håll koll i respektive klubbs informationskanaler! Vi har inte möjlighet att lista allt som ställs in, men här har samlat inställda evenemang av övergripande karaktär.

Återbetalning från SKKs Internetanmälan
Under april har anmälningsavgifter för de utställningar som ställts in börja återbetalas till dig som anmält via SKKs e-tjänst Internetanmälan. Du som har använt kort för att genomföra betalningen kan få vänta till vecka 20 innan du ser transaktionen på ditt konto.
Hur stor del av avgiften som återbetalas varierar och baseras på de olika klubbarnas beslut, mer info finns hos respektive klubb. 
Håll dig uppdaterad om det senaste på SKK´s sida här!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter