Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar

inbjuder till
officiell utställning
 
den 21 maj 2023
på Bringåsen, Östersund (samarrangemang medspecialklubbarna)
 
Domare: Arvid Göransson
 
Anmälningsavgifter:

junior-, unghund-, öppen-, bruks/jakt- och championklass - 350 SEK, valp- och veteranklass - 250 SEK
till pg 606 67 70 - 6, SKF
IBAN SE87 9500 0099 6026 6066 7706, BIC/SWIFT NDAESESS
 

Sista anmälningsdag 1 maj 2023 på SKK’s nedladdningsbara blankett, se hemsidan:www.specialklubb-skf.se

som skickas via e-post på utstallning.skf@gmail.com

 
Anmälan skall innehålla kompletta härstamnings- och ägaruppgifter. Utlandsägda hundar skall bifoga kopia av stamtavlan och ev WCC.
 
Upplysningar:
Karin Ramström, tel: 070-818 92 94, e-post: karin.ramstrom1@gmail.com
Yvonne Hansén, tel: 070-558 46 00, e-post: nuitstaxar@hotmail.com
 
 

Väl mött i Östersund!

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar
inbjuder till
officiell utställning
den 17 juni 2023
plats: Kiruna Brukshundklubb
(i samarbete med SVK, Malmfälten)
 
Domare: Marie Nylander
 
Anmälningsavgifter:

junior-, unghund-, öppen-, bruks/jakt- och championklass - 350 SEK, valp- och veteranklass - 250 SEK
på pg 606 67 70 - 6, SKF
IBAN SE87 9500 0099 6026 6066 7706, BIC/SWIFT NDAESESS
 

Sista anmälningsdag: 1 juni 2023, på SKK’s nedladdningsbara blankett, se hemsidan:www.specialklubb-skf.se

som skickas via e-post på utstallning.skf@gmail.com

 
Anmälan skall innehålla kompletta härstamnings- och ägaruppgifter. Utlandsägda hundar skall bifoga kopia av stamtavlan och ev WCC.
 
Upplysningar:
Karin Ramström, tel: 070-818 92 94, e-post: karin.ramstrom1@gmail.com
Yvonne Hansén, tel: 070-558 46 00, e-post: nuitstaxar@hotmail.com
Åsa Mäkitalo, tel: 073-020 94 41, e-post:  nuitstaxar@hotmail.com
 
 

Väl mött i Kiruna!

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar
inbjuder till
officiell utställning
 
den 2 juli 2023
på Ryda sportfält, Borås (samarrangemang med SödraÄlvsborgs kk)
 
Domare: Marina Bengtsson

Anmälningsavgifter:

junior-, unghund-, öppen-, bruks/jakt- och championklass - 350 SEK, valp- och veteranklass - 250 SEK
till pg 606 67 70 - 6, SKF
IBAN SE87 9500 0099 6026 6066 7706, BIC/SWIFT NDAESESS
 

Sista anmälningsdag 12 juni 2023 på SKK’s nedladdningsbara blankett, se hemsidan:www.specialklubb-skf.se

som skickas via e-post på utstallning.skf@gmail.com

 
Anmälan skall innehålla kompletta härstamnings- och ägaruppgifter. Utlandsägda hundar skall bifoga kopia av stamtavlan och ev WCC.
 
Upplysningar:
Karin Ramström, tel: 070-818 92 94, e-post: karin.ramstrom1@gmail.com
Yvonne Hansén, tel: 070-558 46 00, e-post: nuitstaxar@hotmail.com
 
 

Väl mött i Borås!