Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar
inbjuder till officiell utställning
den 19 maj 2024
på Bringåsen, Östersund
 (samarrangemang med specialklubbarna)

Domare: Lars Widén

Anmälningsavgifter:
junior-, unghund-, öppen-, bruks/jakt- och championklass - 350 SEK, valp- och veteranklass - 250 SEK
till  Specialklubbarna: Pg: 93 85 96 – 4
,
 
Sista anmälningsdag 29 april 2024
på SKK’s nedladdningsbara blankett,
se hemsidan: www.specialklubb-skf.se
som skickas via e-post på utstallning.skf@gmail.com

Anmälan skall innehålla kompletta härstamnings- och ägaruppgifter. Utlandsägda hundar skall bifoga kopia av stamtavlan och ev WCC.
 

Upplysningar:

Karin Ramström, tel: 070-818 92 94, e-post: karin.ramstrom1@gmail.com
Yvonne Hansén, tel: 070-558 46 00, e-post: nuitstaxar@hotmail.com
 

Väl mött i Östersund

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar  
inbjuder till   
officiell utställning   
  
den 30 juni 2024
på Ryda sportfält, Borås  
 (samarrangemang med Södra Älvsborgs KK)  
  
Domare: Benny Blidh Vom Schedvin  
  
Anmälningsavgifter:   
junior-, unghund-, öppen-, bruks/jakt- och championklass - 350 SEK, valp- och veteranklass - 250 SEK till pg 606 67 70 - 6, SKF  
IBAN SE87 9500 0099 6026 6066 7706,   
BIC/SWIFT NDAESESS  
   
Sista anmälningsdag 14 juni 2024

på SKK’s nedladdningsbara blankett,
 se hemsidan: www.specialklubb-skf.se
 som skickas via e-post på utstallning.skf@gmail.com  

  
Anmälan skall innehålla kompletta härstamnings- och ägaruppgifter.  Utlandsägda hundar skall bifoga kopia av stamtavlan och ev WCC.  
  

Upplysningar:  

Karin Ramström, tel: 070-818 92 94, e-post: karin.ramstrom1@gmail.com
Yvonne Hansén, tel: 070-558 46 00, e-post: nuitstaxar@hotmail.com  

  
  
Väl mött i Borås!