Ansökan om egna utställningar

Rasklubbarna är välkomna att anmäla sina utställningar till SKF via nedanstående formulär: Ansökningarna måste vara oss tillhanda senast två år innan avsedd utställning. Under 2023 ansöker ni alltså för utställningar 2025.
Ni kan anmäla vid tre datum under året, vi vill ha handlingarna oss tillhanda senast den 28/1, 15/4 och 30/9. För frågor om ansökningar kontakta Karin Ramström på karin.ramstrom1@gmail.com

Utställningskommittén

  • Avser utställningen 1 cert fördelat på två dagar eller är det en dubbelutställning med 2 certchanser på två dagar för samma ras?