Anmälan sker på blankett som du finner här.  Den skickas till utställningsansvarig i SKF på utstallning.skf@gmail.com

Utställningskalendarium 2024


 

Datum Plats /Ras Arr Klubb ev medarrangör Domare Sista anm.dag
2024-05-09
(torsdag)
Hulukvarn, Jönköping
/Stabijklubben, 
Pg: 430 77 40 -3
SvSk Officiell utställning/   Svenska Stabijhoun- klubben   Martin Adner 19/4 
2024-05-19 Östersund/alla SKF’s raser

OBS! Betalning – Special- klubbarna, Pg: 93 85 96 – 4
SKF Officiell utställning
Samarrangemang med
Specialklubbarna/
Östersund  
Lars Widén   29/4
2024-06-30 Borås/alla SKF’s raser
* Betalning se nedan
SKF Officiell utställning
Samarrangemang m
Södra Älvsborgs KK, Nationell utställning
Benny Blidh Von
Schedvin 
14/6
2024-08-04 Gammelkroppa, Filipstad
/GDHK
Pg 45 25 57-2
GDHK Officiell utställning/
Gammel Dansk
Hönsehundklubben  
Eva Jönsson 22/7
2024-10-04 Alingsås/Weimaranerklubbe SWeiK Officiell utställning/ SvenskaWeimaranerklubben   Tanja Breu-Knaupp   6/9

*  Avgifter för Borås: Valp och veteranklass 250 kronor, övriga klasser 350 kronor. 
Betala till postgiro 606 67 70-6 i samband med anmälan, ange namn på hunden! 
IBAN SE87 9500 0099 6026 6066 7706, BIC/SWIFT NDAESESS  För övriga utställningar - Kontakta respektive arrangör!
 

Utställningskalendarium 2025

Datum Plats /Ras arr klubb ev medarrangör Domare Sista anm.dag
2025-05-29 Hulukvarn, Jönköping
Sandhem/Stabijklubben
Pg: 430 77 40 -3
SvSK Officiell utställning/
Svensk Stabijhoun-
klubben
                  
2025-05-31 Hässleholm /alla SKF’s raser * Betalning se nedan SKF Officiell utsällning samarrangeras med Nordskånes KK, Int ust
2025-07-21 Orsa/alla SKF’s raser * Betalning se nedan SKF Officiell utställning/
SKF
2025-08-02  Gammelkroppa, Filipstad
/GDHK
Pg 45 25 57-2
GDHK Officiell utställning/ 
Gammel Dansk
Hönsehundklubben 
       2025-08-03          Sundsvall/Bretonklubben/50årsjubileum SBnK Officiell utställning/ Svensk Bretonklubb  Kathy Moores

*  Avgifter för: Valp och veteranklass 250 kronor, övriga klasser 350 kronor. 
Betala till postgiro 606 67 70-6 i samband med anmälan, ange namn på hunden! 
IBAN SE87 9500 0099 6026 6066 7706, BIC/SWIFT NDAESESS  För övriga utställningar - Kontakta respektive arrangör!