Slovenský Hrubosrsty Stavac

Grupp 7 Stående fågelhundar

Historik
Rasen har sitt ursprung i Slovakien. Den uppkom genom korsningar av weimaraner med diverse fågelhundsraser. Först prioriterades färg, sedan användning. Rasen erkändes internationellt 1995.

Användningsområde
Stående fågelhund med förfinade linjer. Den ska arbeta i öppen terräng såväl som i skog och i vatten. Den letar upp och apporterar skjutet byte.

Hälsa
Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd

Egenskaper / Mentalitet
Den är lättränad och arbetsvillig.

Storlek och utseende
Mankhöjd för hanar är 62-68 cm och tikar 57-64 cm. Färgen är brunskimmel i varierande skuggningar, med eller utan vita tecken.

Pälsvård
Pälsen är lättskött. Täckhåren är ca 4 cm långa, sträva, raka och ligger tätt an mot kroppen. Underullen är kort, tunn och normalt fälls den under sommaren.

Övrigt
Rasen är relativt ovanlig i Sverige.