Perdigueiro Português

Grupp 7 Stående fågelhundar

Historik
Rasens ursprungsland är Portugal, där den utvecklats ur andra stående fågelhundsraser redan på 1400-talet. Dagens karaktärsdrag och spridning fick den under början av 1900-talet av ett antal uppfödare som samarbetade.

Användningsområde
Stående fågelhund.

Hälsa
Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Egenskaper / Mentalitet
Den är en utpräglad jakthund, vilken avlats för just detta syfte. Den har ett extremt vänligt temperament, lugn och social men är något högdragen mot andra hundar. Den är nyfiken, arbetar med uthållighet och livlighet. Samarbetar väl med sin förare.

Storlek och utseende
Den är en medelstor hund, rektangulär, stark med harmonisk konstruktion och vägvinnande rörelser. Mankhöjd för hanar är ca 56 cm och tikar ca 52 cm. Vikten är för hanar 20-27 kg och tikar 16-22 kg. Färgen är gul i olika skiftningar, enfärgad eller med vita tecken.

Pälsvård
Pälsen är kort, hård, tät, sträv och tjock och är mycket lättskött. Den saknar underull.

Övrigt
Rasen är relativt ovanlig i Sverige

Länkar

  • Rasklubb

Dokument för nedladdning