Funktionärer

Revisorer

Lars Kilborn, Lyckebovägen 11,
51840 SJÖMARKEN,
tfn 033-25 75 49 mobil 070-540 98 85

Ann-Sofie Erixon

Reviorsuppleanter


Ted Karlsson (suppleant 1)Mats Wennerberg (suppeant 2)

Valberedning

Karin Ryberg
Sammankallande
 

Anders Beskow

Elisabeth Gilek

Domarkommitté

Nicklas Niklasson
Sammankallande
nicke@scubas.se

Lennart Berglund
lennart.berglund@forsa.st

Avelskommitté

 

Sammankallande
Lisbeth Ericsson
lisbeth.lillsjon@telia.com


Kaj Byström
kajbys@gmail.com


Elisabeth Gilek
elisabeth@gilek.se
 

Marie Nylander
eirams.mny@gmail.com
 

Utställningskommittén

Karin Ramström
karin.ramstrom1@gmail.com

Yvonne Hansén
nuitstaxar@hotmail.com
 

Jaktaktivitetskommittén

Carina Kristoffersson
Sammankallande
s.cc@live.se