Årets eldsjäl

Statuter:
Vandringspris instiftat av Specialklubb för kontinentala fågelhundar- SKF.
Alla rasklubbar inom SKF har rätt att varje år senast den 31 december nominera max 3 personer/klubb, vilket ska meddelas till SKFs sekreterare. Urvalet till detta bör ske genom att medlemmar uppmanas att skicka in förslag till rasklubbarnas styrelser. 

Man får nominera personer som inte tillhör den egna rasklubben om man så önskar, dock måste personen vara medlem i någon av de SKF-anslutna klubbarna. För varje nominering skall en motivering till denna medfölja. Av de nomineringar som kommit in utses sedan av SKF en ”Årets eldsjäl” och priset (som är ständigt vandrande) delas ut i samband med SKFs årsmöte.

SKF vill med detta pris uppmärksamma personer som genom sitt ideella arbete betyder mycket för verksamheten.
Kriterier: ”En eldsjäl är en person som genom ideellt arbete och engagemang brinner för verksamheten ute i rasklubbarna och med entusiasm tar sig an olika uppgifter för att verksamheten skall rulla på och som ser det som en självklarhet att samarbeta med andra och ständigt har medlemmarnas och hundarnas bästa i fokus. ”

Skicka in din nominering till sekreterare@specialklubb-skf.se

Årets Eldsjäl 2019 Yvonne Hansén
Motivering och foto kommer inom kort!

Årets Eldsjäl 2017 Anders Pettersson "Blod Anders"
Motivering
I ur och skur, dag och natt, travar han i terrängen med blodflaska och klöv - oavsett andra omständigheter . 
Man kan ju bara försöka räkna hur många mil det  har hunnit bli under alla år . 
Ofta har han kommit från skogen på kvällen bara  för att upptäcka att middagen /maten för honom inte finns! Ingen som tänkte på den. Han har alltid tagit sig tid att svara, hjälpa och finnas till för de som behövt det . Därtill pappersarbetet . 
Han har funnits med redan långt innan Weimaranerlägret startade för 10 år sedan. Han har varit verksam i huvudsak inom Sweik pga. att de andra SKF- klubbarna inte har haft den verksamheten tidigare, men är på gång nu . 
Jag vill hävda att det är till stor del tack vare Weimaranerklubbens verksamhet som det sker . Vidare undrar jag om det funnits någon dylik verksamhet utan Anders! 
Det är lätt glömma bort hans betydelse när han bara ställer upp . 
Men vem av oss andra hade ställt upp i samma villkor under så många år - jag bara undrar det?
Jag föreslår " Blod " Anders Pettersson till årets eldsjäl även om han är det irl varje år .
 

Årets Eldsjäl 2016 Rosmarie Alsin
Motivering:
Som exempel på hennes engagemang för SKF’s raser kan nämnas att hon, förutom förtroendeuppdrag under några år i SKF:s styrelse, varit engagerad i SvSK, där hon bland annat var ordförande.
För många år sedan var hon den som såg till att vi ficken gemensam rasfolder, som vi använde i våra rasmontrar.
I SDPK är hon för närvarande sekreterare samt även jaktprovsansvarig.
Rosmarie är också den som under senare år skött SKF’s hemsida med bravur. 
Det senaste uppdraget som hon åtagit sig, är att vara redaktör  för SKF’s webbtidning, 
Som just utkommit med ett förträffligt nummer, som vi alla kan läsa på nätet.
 

Årets Eldsjäl 2015 Yvonne Hansén
Motivering:
Det finns många personer inom SKF som med råge uppfyller kraven            
för att kallas eldsjälar, men vi undrar om det finns någon som har, och har haft under lång tid, ett så brett engagemang som Yvonne. 
Som några exempel kan nämnas att hon, förutom förtroendeuppdrag
i SKF:s styrelse, både varit engagerad i SRBS och GDHK.
I SRBS valdes hon in som ledamot och blev, bland annat,  sekreterare år 2003. Denna post innehade hon sedan i tio år. 
Hon har även varit jakt-, utställnings- och avelsansvarig samt kassör i olika perioder under denna tid. 
Yvonne har också under senare år varit adjungerad till GDHK:s styrelse somjakt- och viltspårprovsansvarig. 
En uppgift hon skött med bravur.
Förutom själva styrelsearbetet i de olika klubbarna har hon lagt ner åtskilliga dagar och mil på att åka land och rike runt för att hjälpa till med att bemanna och bygga montrar för SKF och rasklubbarnasräkning vid olika mässor. 
Detsamma gäller utställningsverksamheten, där hon alltid finns på plats för att sköta det praktiska.