Särskilt prov

Särskilt prov innebär att provdeltagarna själva anskaffar provmark. Vid provet ska minst 3 hundar och minst 2 förare deltaga. För provets riktiga genomförande och anordnande ansvarar den arrangerande rasklubben.
Tänk också på att särskilt prov inte får anordnas en dag som någon SKF-klubb arrangerar ordinarie prov, om det ligger inom en radie av 30 mil från provplatsen.


Särskilt prov kan anordnas i unghundsklass, nybörjarklass, öppenklass och elitklass.     

Provmark
 

Medlem som disponerar lämplig provmark kan ansöka om särskilt prov till rasklubb. Rasklubb ska senast fem helgfria arbetsdagar före provet till av SKF utsedd jaktprovsansvarig meddela tid, plats samt provledare och domare för provet.

Provledare

Provledaren sköter betalning av ersättning till domare och övriga funktionärer. Denne sköter även betalning av ev. ersättning till markägare.
Provledaren ansvarar också för att allt redovisas i SKK Start och informerar SKFs jaktprovsansvarig för stamboksföring. 

 


Anmälan och betalning för samtliga prov görs via START

Fjällprov

Särskilt prov fjäll

fn inget

Fältprov

Särskilt prov fält

fn inget
 

Eftersöksprov

Särskilt prov eftersök

Fn inget

Rörliga viltspårprov anordnas i Kalix "hela året" så länge det finns snöfri mark.
Kontakta viltspårdomare Sara Beckman för att boka dag och tid.
Inbetalning av anmälningsavgiften sker till respektive rasklubb sedan domaren bokats.
Vid start skall kvitto på anmälningsavgift kunna uppvisas. Domaravgift tillkommer 
enligt klubbarnas bestämmelser och betalas på plats.
Förare som ej är medlemmar i någon rasklubb går via Svenska Weimaranerklubben.

Sara Beckman

Gammelgården 803 D
952 92 KALIX
Mobile +46 (0)70 17 23 442