Policy för publicering på vår websida och FB-sida

-Alla aktiviteter som är av intresse för alla medlemmar i SKF skall kunna publiceras på vår hemsida och Facebooksida under rubriken aktiviteter. Det skall framgå vilken eventuell kostnad som utgår. 
 
-Det skall framgå vem eller vilka som arrangerar dvs privatperson, hundklubb osv samt att aktiviteten är öppen för alla i SKF-gemenskapen och om eventuell subvention från klubb, organisation eller privatperson föreligger. Aktiviteter som anordnas endast för en grupp eller en viss klubb publiceras inte. Detta får man göra reklam för i andra kanaler.
 
-Om det råder tveksamhet i något enskilt fall så beslutar webbansvarige respektive facebookansvarige. Dessa har också möjlighet att rådfråga styrelsen vid behov.