2021 > 05

Från månadsskiftet juni-juli ändras Folkhälsomyndighetens och därmed SKKs restriktioner om samling utomhus från 8 till 100 personsr. Restriktioner för inomhussamling är oförändrad.
 Se även SKKs hemsida: 

Läs hela inlägget »

På grund av ändrade jakttider för bland annat älg måste de tilltänkta datumen för höstens jaktprov ses över och eventuellt ändras eftersom vissa områden förmodligen kommer att stängas av för fågeljakt. Vi uppdaterar kalendariet så snart detta är möjligt.

 

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

2021 > 05

Från månadsskiftet juni-juli ändras Folkhälsomyndighetens och därmed SKKs restriktioner om samling utomhus från 8 till 100 personsr. Restriktioner för inomhussamling är oförändrad.
 Se även SKKs hemsida: 

Läs hela inlägget »

På grund av ändrade jakttider för bland annat älg måste de tilltänkta datumen för höstens jaktprov ses över och eventuellt ändras eftersom vissa områden förmodligen kommer att stängas av för fågeljakt. Vi uppdaterar kalendariet så snart detta är möjligt.

 

Läs hela inlägget »
-

Senaste nyheter

2021 > 05

Från månadsskiftet juni-juli ändras Folkhälsomyndighetens och därmed SKKs restriktioner om samling utomhus från 8 till 100 personsr. Restriktioner för inomhussamling är oförändrad.
 Se även SKKs hemsida: 

Läs hela inlägget »

På grund av ändrade jakttider för bland annat älg måste de tilltänkta datumen för höstens jaktprov ses över och eventuellt ändras eftersom vissa områden förmodligen kommer att stängas av för fågeljakt. Vi uppdaterar kalendariet så snart detta är möjligt.

 

Läs hela inlägget »

2021 > 05

Från månadsskiftet juni-juli ändras Folkhälsomyndighetens och därmed SKKs restriktioner om samling utomhus från 8 till 100 personsr. Restriktioner för inomhussamling är oförändrad.
 Se även SKKs hemsida: 

Läs hela inlägget »

På grund av ändrade jakttider för bland annat älg måste de tilltänkta datumen för höstens jaktprov ses över och eventuellt ändras eftersom vissa områden förmodligen kommer att stängas av för fågeljakt. Vi uppdaterar kalendariet så snart detta är möjligt.

 

Läs hela inlägget »

2021 > 05

Från månadsskiftet juni-juli ändras Folkhälsomyndighetens och därmed SKKs restriktioner om samling utomhus från 8 till 100 personsr. Restriktioner för inomhussamling är oförändrad.
 Se även SKKs hemsida: 

Läs hela inlägget »

På grund av ändrade jakttider för bland annat älg måste de tilltänkta datumen för höstens jaktprov ses över och eventuellt ändras eftersom vissa områden förmodligen kommer att stängas av för fågeljakt. Vi uppdaterar kalendariet så snart detta är möjligt.

 

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

En liten rubrik.

Arkiv

Länkar

Arkiv

Senaste nyheter

2021 > 05

Från månadsskiftet juni-juli ändras Folkhälsomyndighetens och därmed SKKs restriktioner om samling utomhus från 8 till 100 personsr. Restriktioner för inomhussamling är oförändrad.
 Se även SKKs hemsida: 

Läs hela inlägget »

På grund av ändrade jakttider för bland annat älg måste de tilltänkta datumen för höstens jaktprov ses över och eventuellt ändras eftersom vissa områden förmodligen kommer att stängas av för fågeljakt. Vi uppdaterar kalendariet så snart detta är möjligt.

 

Läs hela inlägget »

Senaste nyheter