2020 > 11

Exteriörbedömning från den 1 december 2020
SKKs Utställningskommitté, UtstK, har beslutat att klubbar ska kunna erbjuda enskilda hundägare en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris och en skriven kritik. Exteriörbedömningen utförs av en för rasen auktoriserad domare. Resultatet registreras i hunddata och berättigar bland annat till den lägre avgiften vid valpregistrering samt gäller som slutlig inmätning för hundar över 15 månader. Avgiften för en exteriörbedömning beslutar arrangören, men den ska vara lägst 500 kronor. Hund ska vara lägst 9 månader för att delta på exteriörbedömningen.
De klubbar som har rätt att arrangera exteriörbedömning är länsklubbar, specialklubbar och avtalsanslutna klubbar med rasansvar, i texten nedan kallat klubbar.
Den nu gällande förordningen som begränsar folksamlingar till maximalt åtta personer gäller även exteriörbedömningar. I antalet åtta personer inkluderas även funktionärer. Dessutom har SKK uttalat att den verksamhet som ändå genomförs ska avhållas utomhus. Då dessa begränsningar för tillfället gör att endast ett mycket begränsat antal exteriörbedömningar kommer att kunna genomföras är det viktigt att de hundar som har störst behov prioriteras. Det innebär att de tidigare anvisningarna för exteriörbedömningar justeras från och med 1 december 2020 till och med 31 mars 2021. Vid en eventuell förändring av förordningen under denna period kan anvisningarna justeras.
- Exteriörbedömning riktar sig under denna period till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden.
- Klubbar uppmanas att i möjligaste mån bistå hundägare med att anordna exteriörbedömning för de hundar som har ett stort behov av detta.
- Ingen allmän utannonsering av exteriörbedömningstillfällen görs, utan
hundägaren kontaktar sin läns-, special- eller avtalsanslutna klubb och efterfrågar möjligheten att en exteriörbedömning kan anordnas.
- Länsklubbar kan anordna exteriörbedömning för samtliga raser och special- eller avtalsanslutna klubbar kan anordna exteriörbedömning för de raser som klubben har rasansvar för.
Med vänlig hälsning e.u. Jenny Damgren Svenska Kennelklubben

Läs hela inlägget »

Vi i utställningskommittén har lagt in ett formulär för att underlätta er ansökan. Du hittar formuläret och datum för ansökan här!

Läs hela inlägget »

All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in från den 24 november till den 30 december. I antalet åtta personer ska även funktionärer räknas in.
Statsministern har aviserat en skärpning av förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare, att gälla från tisdagen den 24 november 2020. Utgångspunkten är att den föreslagna begräsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Om situationen inte förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över jul och nyår.
Smittspridningen har ökat kraftigt
Förslaget motiveras med att smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt under hösten och nu är läget i Sverige mycket allvarligt. Förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit och är fortfarande ett viktigt verktyg för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19. Möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska därför begränsas ytterligare.
Hur påverkar det SKK-organisationen?
Det här innebär att all verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in från den 24 november till den 31 december 2020. I antalet åtta personer ska även funktionärer räknas in.

Läs hela inlägget »

2020 > 11

Exteriörbedömning från den 1 december 2020
SKKs Utställningskommitté, UtstK, har beslutat att klubbar ska kunna erbjuda enskilda hundägare en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris och en skriven kritik. Exteriörbedömningen utförs av en för rasen auktoriserad domare. Resultatet registreras i hunddata och berättigar bland annat till den lägre avgiften vid valpregistrering samt gäller som slutlig inmätning för hundar över 15 månader. Avgiften för en exteriörbedömning beslutar arrangören, men den ska vara lägst 500 kronor. Hund ska vara lägst 9 månader för att delta på exteriörbedömningen.
De klubbar som har rätt att arrangera exteriörbedömning är länsklubbar, specialklubbar och avtalsanslutna klubbar med rasansvar, i texten nedan kallat klubbar.
Den nu gällande förordningen som begränsar folksamlingar till maximalt åtta personer gäller även exteriörbedömningar. I antalet åtta personer inkluderas även funktionärer. Dessutom har SKK uttalat att den verksamhet som ändå genomförs ska avhållas utomhus. Då dessa begränsningar för tillfället gör att endast ett mycket begränsat antal exteriörbedömningar kommer att kunna genomföras är det viktigt att de hundar som har störst behov prioriteras. Det innebär att de tidigare anvisningarna för exteriörbedömningar justeras från och med 1 december 2020 till och med 31 mars 2021. Vid en eventuell förändring av förordningen under denna period kan anvisningarna justeras.
- Exteriörbedömning riktar sig under denna period till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden.
- Klubbar uppmanas att i möjligaste mån bistå hundägare med att anordna exteriörbedömning för de hundar som har ett stort behov av detta.
- Ingen allmän utannonsering av exteriörbedömningstillfällen görs, utan
hundägaren kontaktar sin läns-, special- eller avtalsanslutna klubb och efterfrågar möjligheten att en exteriörbedömning kan anordnas.
- Länsklubbar kan anordna exteriörbedömning för samtliga raser och special- eller avtalsanslutna klubbar kan anordna exteriörbedömning för de raser som klubben har rasansvar för.
Med vänlig hälsning e.u. Jenny Damgren Svenska Kennelklubben

Läs hela inlägget »

Vi i utställningskommittén har lagt in ett formulär för att underlätta er ansökan. Du hittar formuläret och datum för ansökan här!

Läs hela inlägget »

All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in från den 24 november till den 30 december. I antalet åtta personer ska även funktionärer räknas in.
Statsministern har aviserat en skärpning av förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare, att gälla från tisdagen den 24 november 2020. Utgångspunkten är att den föreslagna begräsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Om situationen inte förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över jul och nyår.
Smittspridningen har ökat kraftigt
Förslaget motiveras med att smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt under hösten och nu är läget i Sverige mycket allvarligt. Förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit och är fortfarande ett viktigt verktyg för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19. Möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska därför begränsas ytterligare.
Hur påverkar det SKK-organisationen?
Det här innebär att all verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in från den 24 november till den 31 december 2020. I antalet åtta personer ska även funktionärer räknas in.

Läs hela inlägget »

2020 > 11

Exteriörbedömning från den 1 december 2020
SKKs Utställningskommitté, UtstK, har beslutat att klubbar ska kunna erbjuda enskilda hundägare en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris och en skriven kritik. Exteriörbedömningen utförs av en för rasen auktoriserad domare. Resultatet registreras i hunddata och berättigar bland annat till den lägre avgiften vid valpregistrering samt gäller som slutlig inmätning för hundar över 15 månader. Avgiften för en exteriörbedömning beslutar arrangören, men den ska vara lägst 500 kronor. Hund ska vara lägst 9 månader för att delta på exteriörbedömningen.
De klubbar som har rätt att arrangera exteriörbedömning är länsklubbar, specialklubbar och avtalsanslutna klubbar med rasansvar, i texten nedan kallat klubbar.
Den nu gällande förordningen som begränsar folksamlingar till maximalt åtta personer gäller även exteriörbedömningar. I antalet åtta personer inkluderas även funktionärer. Dessutom har SKK uttalat att den verksamhet som ändå genomförs ska avhållas utomhus. Då dessa begränsningar för tillfället gör att endast ett mycket begränsat antal exteriörbedömningar kommer att kunna genomföras är det viktigt att de hundar som har störst behov prioriteras. Det innebär att de tidigare anvisningarna för exteriörbedömningar justeras från och med 1 december 2020 till och med 31 mars 2021. Vid en eventuell förändring av förordningen under denna period kan anvisningarna justeras.
- Exteriörbedömning riktar sig under denna period till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden.
- Klubbar uppmanas att i möjligaste mån bistå hundägare med att anordna exteriörbedömning för de hundar som har ett stort behov av detta.
- Ingen allmän utannonsering av exteriörbedömningstillfällen görs, utan
hundägaren kontaktar sin läns-, special- eller avtalsanslutna klubb och efterfrågar möjligheten att en exteriörbedömning kan anordnas.
- Länsklubbar kan anordna exteriörbedömning för samtliga raser och special- eller avtalsanslutna klubbar kan anordna exteriörbedömning för de raser som klubben har rasansvar för.
Med vänlig hälsning e.u. Jenny Damgren Svenska Kennelklubben

Läs hela inlägget »

Vi i utställningskommittén har lagt in ett formulär för att underlätta er ansökan. Du hittar formuläret och datum för ansökan här!

Läs hela inlägget »

All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in från den 24 november till den 30 december. I antalet åtta personer ska även funktionärer räknas in.
Statsministern har aviserat en skärpning av förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare, att gälla från tisdagen den 24 november 2020. Utgångspunkten är att den föreslagna begräsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Om situationen inte förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över jul och nyår.
Smittspridningen har ökat kraftigt
Förslaget motiveras med att smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt under hösten och nu är läget i Sverige mycket allvarligt. Förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit och är fortfarande ett viktigt verktyg för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19. Möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska därför begränsas ytterligare.
Hur påverkar det SKK-organisationen?
Det här innebär att all verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in från den 24 november till den 31 december 2020. I antalet åtta personer ska även funktionärer räknas in.

Läs hela inlägget »

2020 > 11

Exteriörbedömning från den 1 december 2020
SKKs Utställningskommitté, UtstK, har beslutat att klubbar ska kunna erbjuda enskilda hundägare en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris och en skriven kritik. Exteriörbedömningen utförs av en för rasen auktoriserad domare. Resultatet registreras i hunddata och berättigar bland annat till den lägre avgiften vid valpregistrering samt gäller som slutlig inmätning för hundar över 15 månader. Avgiften för en exteriörbedömning beslutar arrangören, men den ska vara lägst 500 kronor. Hund ska vara lägst 9 månader för att delta på exteriörbedömningen.
De klubbar som har rätt att arrangera exteriörbedömning är länsklubbar, specialklubbar och avtalsanslutna klubbar med rasansvar, i texten nedan kallat klubbar.
Den nu gällande förordningen som begränsar folksamlingar till maximalt åtta personer gäller även exteriörbedömningar. I antalet åtta personer inkluderas även funktionärer. Dessutom har SKK uttalat att den verksamhet som ändå genomförs ska avhållas utomhus. Då dessa begränsningar för tillfället gör att endast ett mycket begränsat antal exteriörbedömningar kommer att kunna genomföras är det viktigt att de hundar som har störst behov prioriteras. Det innebär att de tidigare anvisningarna för exteriörbedömningar justeras från och med 1 december 2020 till och med 31 mars 2021. Vid en eventuell förändring av förordningen under denna period kan anvisningarna justeras.
- Exteriörbedömning riktar sig under denna period till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden.
- Klubbar uppmanas att i möjligaste mån bistå hundägare med att anordna exteriörbedömning för de hundar som har ett stort behov av detta.
- Ingen allmän utannonsering av exteriörbedömningstillfällen görs, utan
hundägaren kontaktar sin läns-, special- eller avtalsanslutna klubb och efterfrågar möjligheten att en exteriörbedömning kan anordnas.
- Länsklubbar kan anordna exteriörbedömning för samtliga raser och special- eller avtalsanslutna klubbar kan anordna exteriörbedömning för de raser som klubben har rasansvar för.
Med vänlig hälsning e.u. Jenny Damgren Svenska Kennelklubben

Läs hela inlägget »

Vi i utställningskommittén har lagt in ett formulär för att underlätta er ansökan. Du hittar formuläret och datum för ansökan här!

Läs hela inlägget »

All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in från den 24 november till den 30 december. I antalet åtta personer ska även funktionärer räknas in.
Statsministern har aviserat en skärpning av förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare, att gälla från tisdagen den 24 november 2020. Utgångspunkten är att den föreslagna begräsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Om situationen inte förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över jul och nyår.
Smittspridningen har ökat kraftigt
Förslaget motiveras med att smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt under hösten och nu är läget i Sverige mycket allvarligt. Förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit och är fortfarande ett viktigt verktyg för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19. Möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska därför begränsas ytterligare.
Hur påverkar det SKK-organisationen?
Det här innebär att all verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in från den 24 november till den 31 december 2020. I antalet åtta personer ska även funktionärer räknas in.

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv

Länkar

Arkiv

Senaste nyheter

2020 > 11

Exteriörbedömning från den 1 december 2020
SKKs Utställningskommitté, UtstK, har beslutat att klubbar ska kunna erbjuda enskilda hundägare en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris och en skriven kritik. Exteriörbedömningen utförs av en för rasen auktoriserad domare. Resultatet registreras i hunddata och berättigar bland annat till den lägre avgiften vid valpregistrering samt gäller som slutlig inmätning för hundar över 15 månader. Avgiften för en exteriörbedömning beslutar arrangören, men den ska vara lägst 500 kronor. Hund ska vara lägst 9 månader för att delta på exteriörbedömningen.
De klubbar som har rätt att arrangera exteriörbedömning är länsklubbar, specialklubbar och avtalsanslutna klubbar med rasansvar, i texten nedan kallat klubbar.
Den nu gällande förordningen som begränsar folksamlingar till maximalt åtta personer gäller även exteriörbedömningar. I antalet åtta personer inkluderas även funktionärer. Dessutom har SKK uttalat att den verksamhet som ändå genomförs ska avhållas utomhus. Då dessa begränsningar för tillfället gör att endast ett mycket begränsat antal exteriörbedömningar kommer att kunna genomföras är det viktigt att de hundar som har störst behov prioriteras. Det innebär att de tidigare anvisningarna för exteriörbedömningar justeras från och med 1 december 2020 till och med 31 mars 2021. Vid en eventuell förändring av förordningen under denna period kan anvisningarna justeras.
- Exteriörbedömning riktar sig under denna period till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden.
- Klubbar uppmanas att i möjligaste mån bistå hundägare med att anordna exteriörbedömning för de hundar som har ett stort behov av detta.
- Ingen allmän utannonsering av exteriörbedömningstillfällen görs, utan
hundägaren kontaktar sin läns-, special- eller avtalsanslutna klubb och efterfrågar möjligheten att en exteriörbedömning kan anordnas.
- Länsklubbar kan anordna exteriörbedömning för samtliga raser och special- eller avtalsanslutna klubbar kan anordna exteriörbedömning för de raser som klubben har rasansvar för.
Med vänlig hälsning e.u. Jenny Damgren Svenska Kennelklubben

Läs hela inlägget »

Vi i utställningskommittén har lagt in ett formulär för att underlätta er ansökan. Du hittar formuläret och datum för ansökan här!

Läs hela inlägget »

All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in från den 24 november till den 30 december. I antalet åtta personer ska även funktionärer räknas in.
Statsministern har aviserat en skärpning av förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare, att gälla från tisdagen den 24 november 2020. Utgångspunkten är att den föreslagna begräsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Om situationen inte förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över jul och nyår.
Smittspridningen har ökat kraftigt
Förslaget motiveras med att smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt under hösten och nu är läget i Sverige mycket allvarligt. Förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit och är fortfarande ett viktigt verktyg för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19. Möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska därför begränsas ytterligare.
Hur påverkar det SKK-organisationen?
Det här innebär att all verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in från den 24 november till den 31 december 2020. I antalet åtta personer ska även funktionärer räknas in.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheter