2020 > 04

​​​Datumet för SKF's årsmöte kommer att flyttas fram med anledning av rådande omständigheter med Covid-19.
Vi vill att samtliga rasklubbar som inte har haft sitt årsmöte ännu inkommer med datum för mötet så snart det är satt, så arrangerar vi årsmötet efter detta, dock senast i september.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

2020 > 04

​​​Datumet för SKF's årsmöte kommer att flyttas fram med anledning av rådande omständigheter med Covid-19.
Vi vill att samtliga rasklubbar som inte har haft sitt årsmöte ännu inkommer med datum för mötet så snart det är satt, så arrangerar vi årsmötet efter detta, dock senast i september.

Läs hela inlägget »
-

Senaste nyheter

2020 > 04

​​​Datumet för SKF's årsmöte kommer att flyttas fram med anledning av rådande omständigheter med Covid-19.
Vi vill att samtliga rasklubbar som inte har haft sitt årsmöte ännu inkommer med datum för mötet så snart det är satt, så arrangerar vi årsmötet efter detta, dock senast i september.

Läs hela inlägget »

2020 > 04

​​​Datumet för SKF's årsmöte kommer att flyttas fram med anledning av rådande omständigheter med Covid-19.
Vi vill att samtliga rasklubbar som inte har haft sitt årsmöte ännu inkommer med datum för mötet så snart det är satt, så arrangerar vi årsmötet efter detta, dock senast i september.

Läs hela inlägget »

2020 > 04

​​​Datumet för SKF's årsmöte kommer att flyttas fram med anledning av rådande omständigheter med Covid-19.
Vi vill att samtliga rasklubbar som inte har haft sitt årsmöte ännu inkommer med datum för mötet så snart det är satt, så arrangerar vi årsmötet efter detta, dock senast i september.

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

En liten rubrik.

Arkiv

Länkar

Arkiv

Senaste nyheter

2020 > 04

​​​Datumet för SKF's årsmöte kommer att flyttas fram med anledning av rådande omständigheter med Covid-19.
Vi vill att samtliga rasklubbar som inte har haft sitt årsmöte ännu inkommer med datum för mötet så snart det är satt, så arrangerar vi årsmötet efter detta, dock senast i september.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheter