Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar

inbjuder till


officiell utställning
den 13 augusti 2022
i Brunnsparken, Ronneby (samarrangemang med Blekingeläns KK)
 
Domare: Britt-Marie Dornell
 
Anmälningsavgifter:
junior-, unghund-, öppen-, bruks/jakt- och championklass - 350 SEK, valp- och veteranklass - 250 SEK
till pg 606 67 70 - 6, SKF
IBAN SE87 9500 0099 6026 6066 7706, BIC/SWIFT NDAESESS
 
Sista anmälningsdag 25 juli 2022 på SKK’s nedladdningsbara blankett, eller på denna hemsidan under fliken OM Blanketter/Anmälan
 skickas sedan via e-post på utstallning.skf@gmail.com
 
Anmälan skall innehålla kompletta härstamnings- och ägaruppgifter. Utlandsägda hundar skall bifoga kopia av stamtavlan och ev WCC.
 
Upplysningar:
Karin Ramström, tel: 070-818 92 94, e-post: karin.ramstrom1@gmail.com
Yvonne Hansén, tel: 070-558 46 00, e-post: nuitstaxar@hotmail.com
 
 
Väl mött i Ronneby!