2022

Anmälan sker på blankett som du finner här.  Den skickas till utställningsansvarig i SKF på utstallning.skf@gmail.com

Datum Plats/ras Arr klubb Ev medarrangör Domare Sista anm. dag
22-05-26 (torsdag) Sandhem/Stabijklubben SvSK Officiell utställning/ Svenska Stabijhoundklubben JokeNijhuis Nederländerna 1/5
22-06-18 Kiruna Brukshundsklubb
/alla SKF´s raser *Betalning se nedan
SKF I samarbete med ÖNFK och SVK
Kontakt:Åsa Mäkitalo tel:0730209441
mail: 0980.29244@telia.com
 
Emma Pirilä, Finland 3/6
22-07-03
 
Borås/ alla SKF´s raser   
*Betalning se nedan
SKF Samarrangemang med Södra Älvsborgs KK, Nordic Dog Show Annika Ulltveit-Moe 13/6
22-07-24 Olnispagården, Sälen/ Drentklubben SDPK Officiell utställning/ Svenska Drentsche Patrijshondklubben Börje Johansson 5/6
22-08-07 Gammelkroppa Skogsskola, Filipstad GDHK Officiell utställning/ Gammel Dansk Hönsehundsklubb Liz-Beth Liljeqvist 22/7
22-08-13 Brunnparken, Ronneby/ alla SKF´s raser
*Betalning se nedan
SKF Samarrangemang med Blekinge Läns KK´s Nordic Dog Show Britt-Marie Dornell 25/7


* Avgifter för Borås,  Kiruna och Ronneby: Valp och veteranklass 250 kronor, övriga klasser 350 kronor. 
Betala till privatgiro 606 67 70-6 i samband med anmälan, ange namn på hunden!

För öviga utställningar- Kontakta repektive arrangör!

2023

DatumPlats/rasarr klubbev medarrangörDomareSista anm.dag
23-05-18                   Sandhem/StabijklubbenSvSKOfficiell utställning/ Svenska Stabijhoundklubben                                                                      
23-06-17Kiruna/ alla SKF´s raserSKFI samarbete med ÖFNk och SVK
23-06-18Kiruna/ BretonklubbenSBnKOfficiell utställning/ Svensk Bretonklubb
23-07-02Borås/ alla SKF´s raserSKFSamarrangemang med  Södra Älvsborgs KK, Nationell Utställning
23-07-23          Olnispgården, Sälen/ DrentklubbenSDPKOfficiell utställning/ Svenska Drentsche Patrijshondklubben
23-08-12Brunnsparken, Ronneby/alla SKF´s raserSKFSamarrangemang med Blekinge Läns KK´s Nordic Dog Show
23-09-02Löttorp, Öland/ alla SKF´s raserSKFSamarrangemang med Småland/Ölands KK, Nationell utställning