Funktionärer

Revisorer

Lars Kilborn, Lyckebovägen 11,
51840 SJÖMARKEN,
tfn 033-25 75 49 mobil 070-540 98 85

Ann-Sofie Erixon

Reviorsuppleanter

Niclas Olofsson, Larslundsvägen 25,
722 31 VÄSTERÅS,
tfn 021-275 74 mobil 070-534 67 79


Ted Karlsson

Valberedning

Johan Lidgren
Sammankallande
johan.lidgren@testcenter.se

Karin Ryberg

Joakim Dahlberg

Domarkommitté

Nicklas Niklasson
Sammankallande
nicke@scubas.se

Lennart Berglund
lennart.berglund@forsa.st

Avelskommitté

 

Catherine Gyllenbrandt
Sammankallande
catherine.gyllenbrandt@gmail.com

Lisbeth Ericsson
lisbeth.jeriko@telia.com

Marie Nylander
eirams.mny@gmail.com
 

Ulrica Malmstedt
ulrika77@live.se

Utställningskommittén

Karin Ramström
karin.ramstrom1@gmail.com

Jaktaktivitetskommittén

Carina Kristoffersson
Sammankallande
s.cc@live.se