Viktig Information.
I dessa coronatider har SKK utfärdat särskilda bestämmelser kring klubbverksamhet (Länk till SKK) utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. SKF har utifrån detta utfärdat anvisningar. Se  denna PM . Sammma taxt finns också under nyheter på hemsidan.
 

Fältprov

Särskilt Fältprov
Plats: Ervalla
Datum: 18/9 
Klubb: SWeiK
Domare: Ingmar Roselin
Provledare: Inger Karlsson
Kontaktperson: Monica Engström 070-248 49 44

Särskilt Fältprov
Plats: Långtora
Datum: 19/9 
Klubb: SRBS
Domare: Anders Beskow
Provledare: Bertel Nordell
Kontaktperson: Tina Gavling 0732-317449
Provet är fullt
 

Särskilt Fältprov
Plats: Långtora
Datum: 20/9 
Klubb: SRBS
Domare: Anders Beskow
Provledare: Bertel Nordell
Kontaktperson: Tina Gavling 0732-317449
Provet är fullt

Särskilt fältprov
Plats: Långtora Enköping
Datum: 25/9 2020
Klubb: SvSK
Domare: Ingemar Roselin
Provledare:Ukl: Linda Hjalmarsson. Ökl, Ekl: Pernilla Rydberg
Kontaktperson: RoseMarie Alsin Mobil:070-546 69 44
 

ESG

Särskilt prov ESG
Plats: Rinkeby, Södermanland
Datum:14/9 2020
Klubb: GDHK
Domare: Anders Beskow
Provledare: Elisabeth Beskow
Kontaktperson: Annika Rönnings 0704-794738
Provet är fullt

Fjällprov

Särskilt fjällprov
Plats:
Mittådalen
Datum: 19/9 och 20/9
Klubb: SDPK
Domare: Anders Håkansson
Provledare:Ökl: Ulrika Vestlund Ukl och Ekl: Johan Lidgren
Kontaktperson: Elisabeth Gilek 070-7954382
 

Rörliga viltspårprov anordnas i Kalix "hela året" så länge det finns snöfri mark.
Kontakta viltspårdomare Sara Beckman för att boka dag och tid.
Inbetalning av anmälningsavgiften sker till respektive rasklubb sedan domaren bokats.
Vid start skall kvitto på anmälningsavgift kunna uppvisas. Domaravgift tillkommer 
enligt klubbarnas bestämmelser och betalas på plats.
Förare som ej är medlemmar i någon rasklubb går via Svenska Weimaranerklubben.

Sara Beckman
Gammelgården 803 D
952 92 KALIX
Mobile +46 (0)70 17 23 442