Särskilt prov

Särskilt prov, Fjäll
Plats:
Gräftåvallen
Tid: 28/3 2020
Klubb: SBnK
Domare: Öyvind Nagelhus
Provledare: Lars Rådman
Kontaktperson: Helge Larsen mail: helge.v.larsen@gmail.com tel:0761 00 05 07
 

Rörliga viltspårprov anordnas i Kalix "hela året" så länge det finns snöfri mark.
Kontakta viltspårdomare Sara Beckman för att boka dag och tid.
Inbetalning av anmälningsavgiften sker till respektive rasklubb sedan domaren bokats.
Vid start skall kvitto på anmälningsavgift kunna uppvisas. Domaravgift tillkommer 
enligt klubbarnas bestämmelser och betalas på plats.
Förare som ej är medlemmar i någon rasklubb går via Svenska Weimaranerklubben.

Sara Beckman
Gammelgården 803 D
952 92 KALIX
Mobile +46 (0)70 17 23 442