Särskilt prov

Särskilt prov/Fält
Klubb: SWeiK
Datum: 15/11
Klasser: Samtliga
Plats: Långtora
Domare: Anders Beskow
Provledare: Ukl och Ök Lisbeth Ericsson, Ekl Johan Lidgren
Kontaktperson: Annika Tibell tel:073-9660824
Provet är fullt.

Särskilt prov/Fält
Klubb: SWeiK
Plats:Berga
Datum: 17/11
Klasser: Samtliga
Domare: Anders Beskow
Provledare: Bertel Nordell
Kontaktperson: Annika Tibell tel:073-9660824
Provet är fullt.

Särskilt prov/Fält
Klubb:
SDPK
Plats: Torebo Säteri, Falkenberg
Datum: 24/11 och 25/11
Domare: Fredrik Liljehöök
Provledare: Johanna Nilsson
Kontaktperson:Anders Skön tel 070 692 60 66
Anmäl till: anders@catchphrase.se
 

Rörliga viltspårprov anordnas i Kalix "hela året" så länge det finns snöfri mark.
Kontakta viltspårdomare Sara Beckman för att boka dag och tid.
Inbetalning av anmälningsavgiften sker till respektive rasklubb sedan domaren bokats.
Vid start skall kvitto på anmälningsavgift kunna uppvisas. Domaravgift tillkommer 
enligt klubbarnas bestämmelser och betalas på plats.
Förare som ej är medlemmar i någon rasklubb går via Svenska Weimaranerklubben.

Sara Beckman
Gammelgården 803 D
952 92 KALIX
Mobile +46 (0)70 17 23 442