Viktig Information.
I dessa coronatider har SKK utfärdat särskilda bestämmelser kring klubbverksamhet (Länk till SKK) utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det betyder i korta ordalag att vi kan genomföra våra jaktprov, men med vissa begränsningar. All verksamhet ska företrädesvis genomföras utomhus och ha en regional prägel det vill säga inga tillresande från andra delar av landet eller utlandet. 

Fältprov

Särskilt fältprov
Plats::Trossnäs, Karlstad
Datum:5/9 och 6/9
Klubb: SvSK
Domare: Stig Eriksson
Provledare: 5/9 Monica Engström, 6/9 Lotta Hjelm
Kontaktperson: RoseMarie Alsin Mobil:070-546 69 44
 

Särskilt fältprov
Plats: Långtora Enköping
Datum: 25/9 2020
Klubb: SvSK
Domare: Ingemar Roselin
Provledare: Vakant
Kontaktperson: RoseMarie Alsin Mobil:070-546 69 44
 

ESG

Särskilt prov ESG
Plats:
Deje
Datum: 6/7
Klubb: SWeiK
Domare: Ingemar Roselin
Provledare: Lisbeth Ericsson
Kontakt: Anna-Lena Pilgram tel:070-6666837
Öppet för Ukl, Ökl och Ekl

Särskilt prov ESG
Plats:
Frösvidal
Datum: 19/7
Klubb: SWeiK
Domare: Lars Karlsson
Provledare: Inger Karlsson
Kontaktperson: Lisbeth Ericsson 070-6958300
Öppet för Ukl, Ökl och Ekl
Provet är fullt

Särskilt prov ESG
Plats:
Dals Långed
Datum: 19/7
Klubb: SvSK
Domare: Anki Skrucha
Provledare: Roger Johansson
Kontaktperson: Rosemarie Alsin 070-5466944
Provet är fullt fn

Särskilt prov ESG
Plats:
Dals Långed
Datum: 20/7
Klubb: SvSK
Domare: Pernilla Ryberg
Provledare: Monika Engström
Kontaktperson: Rosemarie Alsin 070-5466944

Särskilt prov ESG
Plats:
Dals Långed
Datum: 21/7
Klubb: SvSK
Domare: Anki Skrucha
Provledare: Lotta Hjelm
Kontaktperson: Rosemarie Alsin 070-5466944
Provet är fullt fn

Särskilt prov ESG
Plats:
Bällefors, Moholm
Datum: 23/7
Klubb: SWeiK
Domare: Anki Skrucha
Provledare: Lisbeth Ericsson
Kontaktperson: Mimmi Erixon 070-6596177
öppet för Ukl, Ökl,Ekl

Särskilt prov ESG
Plats:
Bällefors, Moholm
Datum: 24/7
Klubb: SWeiK
Domare: Anki Skrucha
Provledare: Lisbeth Ericsson
Kontaktperson: Mimmi Erixon 070-6596177
öppet för Ukl, Ökl,Ekl

Särskilt prov ESG
Plats:
Funäsdalen
Datum: 15/8
Klubb: SDPK
Domare: Uli Wieser
Provledare och kontaktperson: Elisabeth Gilek 070-7954382
 

Särskilt prov ESG
Plats: Mellerud
Datum: 4/9
Klubb: SvSK
Domare: Pernilla Ryberg
Provledare: Linda Hjalmarsson
Kontaktperson: Rosemarie Alsin 070-5466944
Provet är fullt
 

Skogsprov

Särskilt skogsprov
Plats:
Mittådalen
Datum: 1/9
Klubb: SDPK
Domare: Anders Håkansson
Provledare:Ulrika Vestlund
Kontaktperson: Elisabeth Gilek 070-7954382

Fjällprov

Särskilt fjällprov
Plats:
Mittådalen
Datum: 19/9 och 20/9
Klubb: SDPK
Domare: Anders Håkansson
Provledare:Ulrika Vestlund
Kontaktperson: Elisabeth Gilek 070-7954382
 

Rörliga viltspårprov anordnas i Kalix "hela året" så länge det finns snöfri mark.
Kontakta viltspårdomare Sara Beckman för att boka dag och tid.
Inbetalning av anmälningsavgiften sker till respektive rasklubb sedan domaren bokats.
Vid start skall kvitto på anmälningsavgift kunna uppvisas. Domaravgift tillkommer 
enligt klubbarnas bestämmelser och betalas på plats.
Förare som ej är medlemmar i någon rasklubb går via Svenska Weimaranerklubben.

Sara Beckman
Gammelgården 803 D
952 92 KALIX
Mobile +46 (0)70 17 23 442