Viktig Information.
I dessa coronatider har SKK utfärdat särskilda bestämmelser kring klubbverksamhet (Länk till SKK) utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. SKF har utifrån detta utfärdat anvisningar. Se  denna PM . Sammma taxt finns också under nyheter på hemsidan.
Skärpta restriktioner från 24/11 tillsvidare: Endast 8 personer inklusive funktionärer. I övrigt gäller nedanstående PM. OBS att resande inom regionen och mellan regioner avrådes enligt Folkhälsomynighetens allmänna råd.
 

Fältprov

Fn Inga

Eftersöksprov

Fn Inga

Rörliga viltspårprov anordnas i Kalix "hela året" så länge det finns snöfri mark.
Kontakta viltspårdomare Sara Beckman för att boka dag och tid.
Inbetalning av anmälningsavgiften sker till respektive rasklubb sedan domaren bokats.
Vid start skall kvitto på anmälningsavgift kunna uppvisas. Domaravgift tillkommer 
enligt klubbarnas bestämmelser och betalas på plats.
Förare som ej är medlemmar i någon rasklubb går via Svenska Weimaranerklubben.

Sara Beckman
Gammelgården 803 D
952 92 KALIX
Mobile +46 (0)70 17 23 442