Viktig Information.
I dessa coronatider har SKK utfärdat särskilda bestämmelser kring klubbverksamhet (Länk till SKK) utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 
För närvarande minskar smittan men läget kan ändras. Håll dig uppdaterad. Pandemin är inte över- Håll avstånd.
 

Fältprov

Särskilt prov Fält

Fn Inga

Eftersöksprov

Särskilt ESG prov
Plats:
Funäsdalen
Tid: 2021-07-11
Arrangör: SDPK
Domare: Stig Eriksson
Provledare: Lisbeth Eriksson
Kontaktperson: Elisabeth Gilek tel:070-7954382
Provet är fulltecknat
 

Rörliga viltspårprov anordnas i Kalix "hela året" så länge det finns snöfri mark.
Kontakta viltspårdomare Sara Beckman för att boka dag och tid.
Inbetalning av anmälningsavgiften sker till respektive rasklubb sedan domaren bokats.
Vid start skall kvitto på anmälningsavgift kunna uppvisas. Domaravgift tillkommer 
enligt klubbarnas bestämmelser och betalas på plats.
Förare som ej är medlemmar i någon rasklubb går via Svenska Weimaranerklubben.

Sara Beckman
Gammelgården 803 D
952 92 KALIX
Mobile +46 (0)70 17 23 442