Särskilt prov

Särskilt prov/ESG
Klubb: SRBS
Plats: Svedala
Datum: 22/7 2019
Domare:Patrik Sjöström
Provledare: Tobias Andersson
Kontakt: Kikki Ellström tel: 0702-66 60 448

Särskilt prov/ESG
Klubb: SDPK
Plats: Lindvallen
Datum: 24/7 2019
Domare: Jocke Nordell
Provledare: Karin Ramström tel:0413-71083

Särskilt prov/ESG
Klubb: SWeiK
Plats: Kristinehamn
Datum: 26/7 2019
Klasser: Samtliga
Domare: Ingemar Roselin
Provledare: Elisabeth Ericsson Tel: 070- 695 83 00

Särskilt prov ESG
Klubb: SRBS
Plats: Herrljunga
Datum: 28/7 2019
Domare: Angelica Hammarström
Provledare: Bernt Andersson
Kontaktperson: Tina Gavling Tel: 073-231 74 49
 

Särskilt prov /ESG
Klubb:
SWeiK
Plats: Lillsjön Deje
Klasser: Samtliga
Datum: 8/8 2019
Domare: Ingemar Roslin
Provledare: Lisbeth Ericsson  tel: 070-6958300_

Särskilt prov/ESG
Klubb: SDPK
Plats: Åsarna
Klasser: Samtliga
Datum: 15/8 2019.
Domare: Uli Wieser
Provledare: Lasse Rådman
Ansvarig: Helge Larsen 076-100 05 07 mail: helge.v.larsen@gmail.com

Särskilt prov/Fält
Klubb: SWeiK
Plats: Ervalla
Datum: 27/9 2019
Klasser: Samtliga
Domare: Ingemar Roselin
Provledare: Inger Karlsson tel: 070-375 22 92

Särskilt prov/Fält
Klubb:
SvSK
Plats: Trossnäs
Datum: 1/11 och 2/11 2019
Domare: Peter Nilsson
Provledare: Pernilla Ryberg
Kontakt: Rose-Marie Alsin tel 070-546 69 44

Särskilt prov/Skog
Klubb: SvSK
Plats: Bengtfors
Datum: 25/9 2019
Domare: Ingemar Roselin
Provledare och kontaktperson: Pernilla Ryberg . Tel: 070-310 73 57
 


Rörliga viltspårprov anordnas i Kalix "hela året" så länge det finns snöfri mark.
Kontakta viltspårdomare Sara Beckman för att boka dag och tid.
Inbetalning av anmälningsavgiften sker till respektive rasklubb sedan domaren bokats.
Vid start skall kvitto på anmälningsavgift kunna uppvisas. Domaravgift tillkommer 
enligt klubbarnas bestämmelser och betalas på plats.
Förare som ej är medlemmar i någon rasklubb går via Svenska Weimaranerklubben.

Sara Beckman
Gammelgården 803 D
952 92 KALIX
Mobile +46 (0)70 17 23 442