Särskilt prov

Särskilt prov/Fält
Klubb: SWeiK
Plats: Ervalla
Datum: 27/9 2019
Klasser: Samtliga
Domare: Ingemar Roselin
Provledare: Inger Karlsson tel: 070-375 22 92

Särskilt prov/Fält
Klubb:
SvSK
Plats: Trossnäs
Datum: 2/11 och 3/11 2019
Domare: Peter Nilsson
Provledare: Pernilla Ryberg
Kontakt: Rose-Marie Alsin tel 070-546 69 44

Särskilt prov/Skog
Klubb: SvSK
Plats: Bengtfors
Datum: 25/9 2019
Domare: Ingemar Roselin
Provledare och kontaktperson: Pernilla Ryberg . Tel: 070-310 73 57
 

Särskilt prov /Fjäll
Klubb:
SDPK
Plats: Mittådalen
Datum: 2/10 2019
Domare: Anders Håkansson
Provledare: Vakant
Kontakt: Elisabeth Gilek 070-795 43 82

Särskilt prov/ Fjäll 
Klubb:
SDPK
Plats:Mittådalen
Datum: 14/10 2019
Domare: Uli Weiser
Provledare: Vakant
Kontakt: Elisabeth Gilek 070 / 795 43 82

Särskilt prov/ESG
Klubb: SDPK
Plats: Kristianstad 
Datum: 29/9 2019
Domare: Anders Skön
Provledare: Katarina Hansson
Kontaktperson: Anders 070-6926066
Två platser lediga!

Rörliga viltspårprov anordnas i Kalix "hela året" så länge det finns snöfri mark.
Kontakta viltspårdomare Sara Beckman för att boka dag och tid.
Inbetalning av anmälningsavgiften sker till respektive rasklubb sedan domaren bokats.
Vid start skall kvitto på anmälningsavgift kunna uppvisas. Domaravgift tillkommer 
enligt klubbarnas bestämmelser och betalas på plats.
Förare som ej är medlemmar i någon rasklubb går via Svenska Weimaranerklubben.

Sara Beckman
Gammelgården 803 D
952 92 KALIX
Mobile +46 (0)70 17 23 442