Viktig Information.
I dessa coronatider har SKK utfärdat särskilda bestämmelser kring klubbverksamhet (Länk till SKK) utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 
För närvarande minskar smittan men läget kan ändras. Håll dig uppdaterad. Pandemin är inte över- Håll avstånd.
 

Skogsprov

Särskilt skogsprov
 Fn Inget

Fjällprov

Särskilt prov fjäll

Fn inget

Eftersöksprov

Särskilt prov ESG
Plats: Vagnhärad
Tid: 2021-10-21
Arrangör: SWeiK
Domare: Adam Dschulnigg
Provledare: Elisabeth Beskow tel: 072-1812791
Ukl och Ökl

Rörliga viltspårprov anordnas i Kalix "hela året" så länge det finns snöfri mark.
Kontakta viltspårdomare Sara Beckman för att boka dag och tid.
Inbetalning av anmälningsavgiften sker till respektive rasklubb sedan domaren bokats.
Vid start skall kvitto på anmälningsavgift kunna uppvisas. Domaravgift tillkommer 
enligt klubbarnas bestämmelser och betalas på plats.
Förare som ej är medlemmar i någon rasklubb går via Svenska Weimaranerklubben.

Sara Beckman

Gammelgården 803 D
952 92 KALIX
Mobile +46 (0)70 17 23 442