Särskilt prov

Särskilt prov, Fält
Plats:
Långtora
Tid: 26/1
Klubb: SRBS
Domare:Ingemar Roselin
Provledare och kontaktperson: Bertel Nordell tel:0707-95 28 60 mail:bertel.nordell@gmail.com
 

Rörliga viltspårprov anordnas i Kalix "hela året" så länge det finns snöfri mark.
Kontakta viltspårdomare Sara Beckman för att boka dag och tid.
Inbetalning av anmälningsavgiften sker till respektive rasklubb sedan domaren bokats.
Vid start skall kvitto på anmälningsavgift kunna uppvisas. Domaravgift tillkommer 
enligt klubbarnas bestämmelser och betalas på plats.
Förare som ej är medlemmar i någon rasklubb går via Svenska Weimaranerklubben.

Sara Beckman
Gammelgården 803 D
952 92 KALIX
Mobile +46 (0)70 17 23 442