Provregler

Jaktprovsregler för SKF:s raser

Omräkningstabell eftersöksgrenar för Nordiska hundar som vill starta jaktprov i Sverige

Official Rules and Bylaws for International Field Trials and
International Hunting Tests for Continental Pointers