JAKTPROVSKALENDARIUM VÅREN 2021
version 2020-09-12

 Information.

Tyvärr är höstens kalendarium försenat. Klubbarna har lämnat in förslag till jaktprovsdatum men eftersom jakttiderna för bla älg har ändrats så ger detta följdeffekter med risk för att områden blir stängda för fågeljakt. Klubbarna ser över frågan och vi återkommer med ett kalendarium så fort som det är möjligt.
 

Där inget annat angives angående klasser så arrangeras prov i Ukl, Ökl,  Ekl och Nkl
När Du betalar för prov, glöm inte att ange som referens vad inbetalningen avser

DELADE JAKTPROV ordinarie

 
Datum  Plats Provtyp  Arrangör Domare Provledare Max start/anm.
20210227  Långtora Enköping Fält SBnK INSTÄLLT PGA PANDEMI
20210228  Långtora Enköping Fält SBnK INSTÄLLT PGA PANDEMI
20210313  Tossåsen Fjäll SBnK INSTÄLLT PGA PANDEMI
20210314  Tossåsen Fjäll SBnK INSTÄLLT PGA PANDEMI
20210327
 Långtora, Enköping
 
Fält SDPK INSTÄLLT PGA PANDEMI V
20210327  Mittådalen  Fjäll SBnK Lennart Berglund
Öyvind Nagelhus
Lasse Rådman 14
20210328  Långtora, Enköping  Fält SDPK INSTÄLLT PGA PANDEMI
20210328  Mittådalen  Fjäll SBnK Lennart Berglund
Paul Lundblad
Lasse Rådman 14
20210410  Dundret, Gällivare Fjäll SBnK INSTÄLLT
20210410  Långtora, Enköping Fält SWeiK INSTÄLLT PGA PANDEMI
 
20210410  Lofsdalen Fjäll SBnK Lennart Berglund
VAKANT
Jonas Holmgren, Ökl
Isabelle Bergkvist, Ukl, Ekl
14
20210411  Dundret, Gällivare Fjäll SBnK INSTÄLLT 14
20210411  Långtora Enköping Fält SWeiK INSTÄLLT PGA PANDEMIN
20210411  Lofsdalen Fjäll SBnK Adam Dschulnigg 
VAKANT
Jonas Holmgren, Ökl
Anna Norén, Ukl Ekl
14
20210416  Klimpfjäll Fjäll SBnK Ulf Rickardsson
Paul Lundblad
Maria Hörnlund 28
20210417  Klimpfjäll Fjäll SBnK Ulf Rickardsson
Anders Hennerfors
Frida Törnberg 28
20210418  Klimpfjäll Fjäll SBnK Ulf Rickardsson
Paul Lundblad
Maria Hörnlund 28
20210424  Abisko  Fjäll SBnK Ingemar Stöckel Jonas Holmgren, Uk,Ekl. Joachim Almgren, Ökl. 14
20210425  Abisko  Fjäll SBnK Ingemar Stöckel Jonas Holmgren, Uk,Ekl. Joachim Almgren, Ökl. 14

SÄRSKILDA PROV eftersöksgrenar:

DatumPlatsArrangör
202101-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserGDHK
202101-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSDPK
202101-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSRBS
202101-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSvSK
202101-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSWeiK

                            SÄRSKILDA PROV fält, fjäll, skog:

 
DatumPlatsArrangör 
202101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserGDHK
202101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSBnK
202101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSDPK
202101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSRBS
202101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSvSK
202101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSWeiK

OBS! tillåten tid för att arrangera särskilda prov är utifrån gällande jaktlagstiftning
Särskilt prov får inte anordnas samma datum som ordinarie prov inom 30 mils
avstånd från det ordinarie provet, oavsett arrangör.

VILTSPÅRPROV, rörliga och ordinarie

 
Datum Plats Arrangör  Klass Max start
202101-1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser GDHK Anlagsklass & Öppenklass Obegränsat
202101-1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SDPK Anlagsklass & Öppenklass Obegränsat
202101-1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SRBS Anlagsklass & Öppenklass Obegränsat
202101-1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SvSK Anlagsklass & Öppenklass Obegränsat
202101-1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SWeiK Anlagsklass & Öppenklass Obegränsat
20210513 Gammelkroppa , Filipstad (KM)
ansv. Susanne Sillsten
SWeiK Ordinarie  Ökl

Anmälningsuppgifter och kontaktpersoner:

När du betalar för prov, glöm inte ange som referens vad inbetalningen avser.

 
Svensk Bretonklubb, SBnK
www.breton.se
.https://breton.se/prov/jaktprov/jaktprovsanmalan/
OBS! anmälan sker enbart via hemsidan
Anna Norén
Hosjöstrand 60
791 47 FALUN
Tfn +46706782283
jaktprov@breton.se
Efter att anmälan sänts via websidan får man faktura via mail med betal­nings­upp­gifter efter genomfört prov. Ordinarie prov fjäll/skog: 400:-
Ordinarie prov fält: varierande pris.
Särskilt prov fält/skog/fjäll 150:-
Särskilt prov eftersök 200:-
Svenska Drentsche Patrijshondklubben,
SDPK
www.drentklubben.se

Åsa Lidgren
Snövägen 7
691 52  Karlskoga
+46 (0)70 433 72 30
jaktprov@drentklubben.se
 

Bankgiro:
876-2023
IBAN SE73 9500 0099 6034 0644 5571
BIC/SWIFT
NDEASESS
Särskilt prov eftersök 200:-
Ordinarie prov fält 600:-
Ordinarie prov fjäll 400:-
Särskilt prov fält/skog/fjäll 100:-
Rörligt viltspårprov 200:- till klubben och ersätt­ning till domaren på plats.
Svenska Rasklubben för Bracco italiano och Spinone, SRBS
www.srbs.se
Joacim Nordell
Strandvägen 2 B
184 51 Österskär
Tfn +46 (0)735168714
joacimnordell@gmail.com
Plusgiro 6434450-0
IBAN SE38 9500 0099 6026 6434 4500
BIC/SWIFT
NDEASESS

Anmälan och betalning skall vara klubben tillhanda senast 4 veckor före provet.
Särskilt prov eftersök 200:-
Ordinarie prov eftersök 400:-
Ordinarie prov fält 600:-
Ordinarie prov skog 450:-
Särskilt prov fält/skog/fjäll 100:-
Rörligt viltspårprov 200:- till klubben och ersätt­ning till domaren på plats.
Gammel Dansk Hönse-hundklubben, GDHK
www.gdhklubben.se
Yvonne Hansén
Kila Apaltorp Furusta
611 90 Ålberga
Tfn +46(0) 705584600
nuitstaxar@hotmail.com
Plusgiro
452557-2
IBAN SE09 9500 0099 6042 0452 5572
BIC/SWIFT
NDEASESS
Särskilt prov eftersök 200:-
Särskilt prov 100:- fält/skog/fjäll 100:-
Rörligt viltspårprov 200:- till klubben och ersätt­ning till domaren på plats.
Svenska Stabyhounklubben, SvSK
www.stabyhounklubben.se
Jaktprov:
Linda Hjalmarsson
Kätrerud 307
65591 Karlstad
tfn +46 (0)70 570 70 88
stabyhounklubben.jaktk@gmail.com
Viltspår:
Lina Edén
Elgarbo 110
748 96 Tobo
Tfn +46 (0) 736868637
stabyhounklubben.jaktk@gmail.com
Plusgiro4307740-3
IBAN SE78 9500 0099 6026 4307 7403
BIC/SWIFT
NDEASESS
Ordinarie prov eftersök 400:-
Ordinarie prov fält 600:- 
Särskilt prov eftersök 200:-
Särskilt prov fält/skog/fjäll 100:-
Rörligt viltspårprov 150:- till klubben och ersätt­ning till domaren på plats.  
Svenska Weimaraner-klubben, SWeiK
www.weimaranerklubben.se
Jaktprov:
Anders Beskow
Allégatan 16
61931 Trosa
+46(0)702021524
jaktprov@weimaranerklubben.se
Viltspår:
Harri Sillsten
Blockstensvägen 19
691 45 Karlskoga
tfn +46(0)734463478
viltspar@weimaranerklubben.se
Bg: 5627-2552
Swish:                123 183 44 80
IBAN SE36 5000 0000 0535 4100 9497
BIC/SWIFT ESSESESS
Ordinarie eftersöksprov: 400:-
Ordinarie skogsprov: 400:-
Ordinarie prov fält 600:-
Ordinarie prov fjäll 400:-
Särskilt prov eftersök 200:-
Särskilt prov fält/skog/fjäll 100:
Ordinarie och rörligt viltspårprov 150:- till klubben och 150:- till
domaren på plats