JAKTPROVSKALENDARIUM Våren 2020
version 191205

Alla ordinarie jaktprov fram till 31 maj som samlar mer än 10 personer är inställda med omedelbar verkan. 

Där inget annat angives angående klasser så arrangeras prov i Ukl, Ökl och Ekl
När Du betalar för prov, glöm inte att ange som referens vad inbetalningen avser

DELADE JAKTPROV ordinarie:

 
Datum Plats Provtyp  Arrangör Domare Provledare Max start
200229 Långtora
RASMÖNSTRING
Fält SBnK Vibeke L Andersson
Peter Nilsson
Eric Lind      24 
200301 Långtora, Enköping
RASMÖNSTRING
Fält SBnK Vibeke L Andersson
Peter Nilsson
Isabell Bergkvist 24
200307 Tossåsen, Härjedalen Fjäll SBnK Lennart Berglund
Anders Hennerfors
Kjell Lundberg 24
200308 Tossåsen, Härjedalen Fjäll SBnK Lennart Berglund
Anders Hennerfors
Kjell Lundberg 24
200404 Dundret, Gällivare Fjäll SBnK INSTÄLLT
200404 Långtora, Enköping
RASMÖNSTRING
Fält SDPK INSTÄLLT Bertel Nordell 12
200405 Dundret, Gällivare Fjäll SBnK INSTÄLLT
200405 Långtora, Enköping
 
Fält SDPK INSTÄLLT Bertel Nordell
200410 Tollarp, Skåne Fält SWeiK INSTÄLLT Emma Pettersson 12
200411 Långtora, Enköping Fält SRBS C-M Olofsson Mikael Svedberg 14
200411 Tollarp, Skåne Fält SWeik INSTÄLLT Emma Pettersson 12
200412 Långtora, Enköping Fält SRBS C-M Olofsson Mikael Svedberg 14
200418 Lofsdalen ,Härjedalen Fjäll SBnK INSTÄLLT Anna Norén
Isabelle Bergkvist
24
200419 Lofsdalen,Härjedalen Fjäll SBnK INSTÄLLT Isabelle Bergkvist
Anna Norén
24
200418 Abisko, Kiruna Fjäll SBnK INSTÄLLT Åsa Mäkitalo   Jonas Holmgren 12
200419 Abisko, Kiruna Fjäll SBnK INSTÄLLT Åsa Mäkitalo   Jonas Holmgren 12
200424 Klimpfjäll, Västerbotten Fjäll SBnK INSTÄLLT Maria Hörnlund 24
200425 Klimpfjäll, Västerbotten
CACIT i Segrarklass
Fjäll SBnK INSTÄLLT AnnaCarin Wikman   20
200425 Klimpfjäll, Västerbotten Fjäll SBnK INSTÄLLT AnnaCarin Wikman 24
200426 Klimpfjäll, Västerbotten Fjäll SBnK INSTÄLLT Hans Bergström 24

SÄRSKILDA PROV eftersöksgrenar:

DatumPlatsArrangör
200101-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserGDHK
200101-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSBnK
200101-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSDPK
200101-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSRBS
200101-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSvSK
200101-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSWeiK

                            SÄRSKILDA PROV fält, fjäll, skog:

 
DatumPlatsArrangör 
200101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserGDHK
200101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSBnK
200101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSDPK
200101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSRBS
200101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSvSK
200101-0430, 0816-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSWeiK

OBS! tillåten tid för att arrangera särskilda prov kan påverkas utifrån gällande jaktlagstiftning
Särskilt prov får inte anordnas samma datum som ordinarie prov inom 30 mils
avstånd från det ordinarie provet, oavsett arrangör

VILTSPÅRPROV, rörliga och ordinarie

 
DatumPlatsArrangör KlassMax start
200101-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserGDHKAnlagsklass & ÖppenklassObegränsat
200101-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSDPKAnlagsklass & ÖppenklassObegränsat
200101-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSRBSAnlagsklass & ÖppenklassObegränsat
200101-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSvSKAnlagsklass & ÖppenklassObegränsat
200101-1231Diverse platser i Sverige, alla klasserSWeiKAnlagsklass & ÖppenklassObegränsat
200521Gammelkroppa, Filipstad (KM) ansv Susanne SillstenSWeiKOrdinarie öppenklassObegränsat

Anmälningsuppgifter och kontaktpersoner:

När du betalar för prov, glöm inte ange som referens vad inbetalningen avser.

 
Klubb Anmälningsmottagare Betalkonto Provtyp/Avgifter 
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar SKF
www.skf-specialklubb.se
Marie Nylander
Vall Smiss 306
621 93 VISBY
tfn +46 (0)707661843
jaktprovsansvarig@specialklubb-skf.se
Plusgiro
490156-7
IBAN SE87 9500 0099 6026 6066 7706
BIC/SWIFT
NDEASESS
Särskilt prov eftersök 200:-
Särskilt prov fält/skog/fjäll100:-
Svensk Bretonklubb, SBnK
www.breton.se
www.breton.se/prov/jaktprovskalender
OBS! anmälan sker via webbsidan i första hand.
Anna Norén
Hosjöstrand 60
791 47 FALUN
Tfn +46706782283
jaktprov@breton.se
Efter att anmälan sänts via websidan får man faktura via mail med betal­nings­upp­gifter efter genomfört prov. Ordinarie prov fjäll/skog 400:-
Ordinarie prov fält 600:-
Särskilt prov fält/skog/fjäll 150:-
Särskilt prov eftersök 200:-
Svenska Drentsche Patrijshondklubben,
SDPK
www.drentklubben.se

Åsa Lidgren
Snövägen 7
691 52  Karlskoga
+46 (0)70 433 72 30
jaktprov@drentklubben.se
 

Bankgiro:
876-2023
IBAN SE73 9500 0099 6034 0644 5571
BIC/SWIFT
NDEASESS
Särskilt prov eftersök 200:-
Ordinarie prov fält 600:-
Ordinarie prov fjäll 400:-
Särskilt prov fält/skog/fjäll 100:-
Rörligt viltspårprov 200:- till klubben och ersätt­ning till domaren på plats.
Svenska Rasklubben för Bracco italiano och Spinone, SRBS
www.srbs.se
Joacim Nordell
Strandvägen 2 B
184 51 Österskär
Tfn +46 (0)735168714
joacimnordell@gmail.com
Plusgiro6434450-0
IBAN SE38 9500 0099 6026 6434 4500
BIC/SWIFT
NDEASESS
Särskilt prov eftersök 200:-
Ordinarie prov eftersök 400:-
Ordinarie prov fält 600:-
Ordinarie prov skog 450:-
Särskilt prov fält/skog/fjäll 100:-
Rörligt viltspårprov 200:- till klubben och ersätt­ning till domaren på plats.
Gammel Dansk Hönse-hundklubben, GDHK
www.gdhklubben.se
Yvonne Hansén
Kila Apaltorp Furusta
611 90 Ålberga
Tfn +46(0) 705584600
nuitstaxar@hotmail.com
Plusgiro
452557-2
IBAN SE09 9500 0099 6042 0452 5572
BIC/SWIFT
NDEASESS
Särskilt prov eftersök 200:-
Särskilt prov 100:- fält/skog/fjäll 100:-
Rörligt viltspårprov 200:- till klubben och ersätt­ning till domaren på plats.
Svenska Stabyhounklubben, SvSK
www.stabyhounklubben.se
Jaktprov:
Linda Hjalmarsson
Kätrerud 307
65591 Karlstad
tfn +46 (0)70 570 70 88
stabyhounklubben.jaktk@gmail.com
Viltspår:
Linda Hjalmarsson
stabyhounklubben.jaktk@gmail.com
Plusgiro4307740-3
IBAN SE78 9500 0099 6026 4307 7403
BIC/SWIFT
NDEASESS
Ordinarie prov eftersök 400:-
Ordinarie prov fält 600:- 
Särskilt prov eftersök 200:-
Särskilt prov fält/skog/fjäll 100:-
Rörligt viltspårprov 150:- till klubben och ersätt­ning till domaren på plats.  
Svenska Weimaraner-klubben, SWeiK
www.weimaranerklubben.se
Jaktprov:
Lisbeth Ericsson
Lillsjön 12
669 91 Deje
tfn +46(0)706958300
jaktprov@weimaranerklubben.se
Viltspårprov:
Harri Sillsten
Blockstensvägen 19
691 45 Karlskoga
tfn +46(0)734463478
viltspar@weimaranerklubben.se
SWeiK har ny rutin vid betalning. 
Se www.weimaranerklubben.se

Särskilt prov eftersök 200:-
Ordinarie prov fält 600:-
Särskilt prov fält/skog/fjäll 100:
Ordinarie och rörligt viltspårprov 150:- till klubben och 150:- till
doma­ren på plats